Finans

Meldepliktig handel opsjoner

Orkla har p? siste ut?velsesdag den 15. desember 2009 innl?st, under sitt
opsjonsprogram for ledere, 477 500 opsjoner til snittkurs kroner 35,57 samt
100 000 kontantbonus til snittkurs kroner 21,13.

De prim?rinnsidere som har innl?st opsjoner, har alle mottatt Orkla-aksjer for
nettoprovenyet. Liste over prim?rinnsidere som er omfattet av ut?velsen f?lger
vedlagt.

Samlet utstedte opsjoner for Orkla er etter disse transaksjonene 14 967 000
opsjoner.
Orkla har en sikring gjennom et finansielt, kontantavregnet derivat p? 600 000
underliggende aksjer knyttet til opsjonsprogrammene.

Orkla eier 11 147 267 egne aksjer.

Orkla ASA,
Oslo, 16. desember 2009

Kontakt Orkla Investor Relations:
Siv Merethe S. Brekke, Tel: +47 930 56093

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Similar Posts