Meldepliktig handel Oslo, 6. september 2010

Canica Invest AS har den 6. september 2010 ervervet
27.830 aksjer i Komplett ASA. Aksjene er ervervet til
kurs NOK 42,7945.
Canica Invest AS eier fra f?r 10.499.192 aksjer i
Komplett ASA. Etter gjennomf?ringen av ervervet eier
Canica Invest AS 10.527.022 aksjer i Komplett ASA,
tilsvarende 62,81 % av selskapets aksjekapital og
stemmer.
Peter A. Ruzicka og Nils Selte, henholdsvis
administrerende direkt?r og finansdirekt?r i Canica
AS, er styremedlemmer i Komplett ASA. Canica Invest
AS er et datterselskap av Canica AS.

Source: Millistream

Authors

Related posts

Top