del?rsrapporter

Meldepliktig handel – prim?rinnsider

AF Gruppen ASA (AFG) kj?pte 10. mars 2010 12.000 egne aksjer til en gjennomsnittlig kurs p? NOK 38,7917.
Etter transaksjonen er AF Gruppens beholdning av egne aksjer 473.145.

Aksjekj?pets form?l er selskapets aksjeprogram for ansatte.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Source: Millistream

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy