del?rsrapporter

Meldepliktige handler i emisjonene

B?de fortrinnsrettemisjonen og den rettede ansatteemisjonen i SpareBank 1 SMN
ble avsluttet torsdag 25. mars 2010 kl 1730 (norsk tid). N? foreligger endelig
tildeling av nye egenkapitalbevis.
Ved utl?pet av tegningsperioden hadde SpareBank 1 SMN mottatt tegninger for i
alt 43,7 millioner nye egenkapitalbevis i fortrinnsrettemisjonen. 24.963.307
egenkapitalbevis ble tilbudt, og fortrinnsrettemisjonen ble f?lgelig overtegnet
med 74,9 prosent.
24,4 millioner egenkapitalbevis, som utgj?r 98 prosent av de tilbudte nye
egenkapitalbevisene i fortrinnsrettemisjonen, er tegnet ved ut?velse av
tegningsretter. 0,5 millioner egenkapitalbevis, som utgj?r 2 prosent, er tegnet
ved overtegning eller uten bruk av tegningsretter.
I ansatteemisjonen mottok SpareBank 1 SMN tegninger for i alt 0,5 millioner nye
egenkapitalbevis fordelt p? 350 ansatte.
Styret i SpareBank 1 SMN har i styrem?te i dag godkjent den endelige tildelingen
av egenkapitalbevisene tilbudt i emisjonene. Tildelingen er gjennomf?rt i
samsvar med tildelingskriteriene inntatt i prospektet datert 4. mars 2010. Det
er ikke gjort noen tildeling til tegnere uten tegningsretter.
Det vil i dag g? ut brev fra VPS om tildeling av nye egenkapitalbevis og det
korresponderende tegningsbel?pet som skal betales av hver enkelt tegner.
Tegningsbel?pene forfaller til betaling 8. april 2010, jfr. betalingsprosedyrer
beskrevet i prospektet.
De nye egenkapitalbevisene kan ikke overf?res eller handles f?r de er betalt
fullt ut og kapitalforh?yelsen i fortrinnsrettemisjonen er registrert i
Foretaksregisteret. Det forventes at slik registrering vil skje 9. april 2010.
De nye egenkapitalbevisene vil ca. 12. april 2010 bli overf?rt til VPS-kontoene
til hver enkelt tegner og samtidig bli notert p? Oslo B?rs.
Selskapets representantskap besluttet 3. mars 2010 ? forh?ye selskapets
eierandelskapital med 624.082.675 millioner kroner ved utstedelse av 24.963.307
millioner nye egenkapitalbevis i fortrinnsrettemisjonen. Etter at
kapitalforh?yelsen er registrert i Foretaksregisteret, vil SpareBank 1 SMNs
eierandelskapital v?re 2.372.632.150 kroner, fordelt p? 94.905.286
egenkapitalbevis p?lydende 25 kroner per bevis.
SpareBank 1 SMN vil som f?lge av fortrinnsrettsemisjonen motta et proveny p?
823.789.131 millioner kroner f?r fradrag for transaksjonskostnader.
Ansatteemisjonen gir SpareBank 1 SMN et brutto proveny p? 16,8 millioner kroner.
DnB NOR Markets, SpareBank 1 SMN Markets og Argo Securities var tilretteleggere
for fortrinnsrettemisjonen.
Trondheim, 31. mars 2010.
Kontaktpersoner i SpareBank 1 SMN:
Finansdirekt?r Kjell Fordal tlf 905 41 672
Informasjonsdirekt?r Hans Tronstad tlf 941 78 322
DISCLAIMER
These written materials are not for distribution in the United States, Canada,
Australia, Hong Kong or Japan. The information contained herein does not
constitute an offer of securities for sale in the United States, Canada,
Australia, Hong Kong or Japan.
The securities may not be offered or sold in the United States unless they are
registered under applicable law or exempt from registration. The Savings Bank
does not intend to register any portion of the offer in the United States or to
conduct a public offer of securities in the United States. No money, securities
or other consideration is being solicited and, if sent in response to the
information contained herein, will not be accepted.
FORWARD LOOKING STATEMENTS
This document and any materials distributed in connection with this document may
contain certain forward-looking statements. By their nature, forward-looking
statements involve risk and uncertainty because they reflect SpareBank 1 SMN’s
current expectations and assumptions as to future events and circumstances that
may not prove accurate. A number of material factors could cause actual results
and developments to differ materially from those expressed or implied by these
forward-looking statements, including the risks and uncertainties to be set out
in the prospectus.
[HUG#1399731]

Source: Millistream / Hug

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy