Finans

MELDING TIL OSLO B?RS

Ekornes konsernets fabrikker i Norge tar juleferie f.o.m. 23.12.09 og starter
opp igjen 04.01.10. Ved selskapets hovedanlegg i Sykkylven avholdes i dag,
22.12.09, tradisjonell juleavslutning hvor det ogs? sies noen ord om ?ret som
har g?tt.

Beregnet omsetning i 2009 er ansl?tt til ca. NOK 2,55 mrd. Dette er en nedgang
p? ca.4,5 % i forhold til i fjor. Konsolideringen er basert p? valutakurser
t.o.m. november 2009.

Bonus til ansatte ser ut til ? bli 54% av en m?nedsl?nn. Dette bonusniv?et
avhenger av at driftsmarginen f?r bonuser er i omr?det 15 -17,9% av omsetningen.

Selskapets ordreinngang i 2009 ligger over fjor?ret, hvor 4. kvartal hittil
(pr. 21.12.09)har hatt en ordreinngang p? NOK 750 mill, som er vel 10% h?yere
enn i fjor (i faste valutakurser). Ordrereserven ved utgangen av ?ret ansl?s til
? bli ca. NOK 400 mill., som er NOK 215 mill. h?yere enn i fjor.

Det gj?res oppmerksom p? at endelige tall vil avhenge av konsolideringskurser
(valuta), leveringer fra lagre i USA og Japan fram til 31.12.09, og ordreinngang
de siste dagene fram til nytt?r.

Ikornnes, 22.12.2009

Ekornes ASA/?yvind T?rlen (CEO).

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1366459]

Source: Millistream / Hug

Similar Posts