Marked

Menn skader seg styggest p? veien

Menn st?r for nesten dobbelt s? mange alvorlige eller livstruende skader og tre ganger s? mange d?dsfall som kvinner i trafikken, viser en ny analyse fra forsikringsselskapet If. (Foto: If Skadeforsikring)

Menn skader seg verre i trafikken enn kvinner, viser en fersk analyse fra forsikringsselskapet If.
Langt flere menn enn kvinner rammes av alvorlige trafikkskader. Det g?r frem av analysen som If Skadeforsikring har gjort av egen personskadestatistikk med 22 000 skadetilfeller fra 2007 til 2012. Mennene i statistikken st?r for nesten dobbelt s? mange alvorlige eller livstruende skader og tre ganger s? mange d?dsfall som kvinnene.
? Den store forskjellen i antallet alvorlige skader mellom menn og kvinner kan derfor ikke forklares med totalt sett flere skader p? menn, sier r?dgivende lege i If, Marit Krohg.
En forklaring kan v?re at menn rett og slett har en annen og mer risikofylt adferd i trafikken enn kvinner, p?peker hun.
Kvinner er overrepresentert ved fotgjengerskader og passasjerskader, mens menn er overrepresentert ved f?rerskader og sykkelskader. Menn har imidlertid de mest alvorlige skadene i alle de fire gruppene, viser statistikken til If.
? Det er s?rlig tankevekkende at menn ogs? blir mer alvorlig skadet som fotgjengere og passasjerer. Det kan se ut som menn ogs? tar st?rre sjanser enn kvinner n?r de ferdes langs veien eller blir med andre som passasjer i bil eller p? motorsykkel, sier Krohg.
Menn er ogs? overrepresentert ved eneulykker, det vil si utforkj?ringer der ikke et annet kj?ret?y har v?rt involvert. Ved personskade hos en mannlig f?rer er sannsynligheten for at den har skjedd i en eneulykke halvannen gang h?yere enn ved personskade hos en kvinnelig f?rer. Menn har ogs? de mest alvorlige eneulykkeskadene.
? Ved utforkj?ringer antar vi at det en klar sammenheng mellom h?y fart og alvorlig skade, sier r?dgivende lege Marit Krohg i If Skadeforsikring.
Kontaktpersoner i If Skadeforsikring:
Marit Krohg, r?dgivende lege i If, telefon 93 40 38 26
Sigmund Clementz, kommunikasjonsr?dgiver i If, telefon 98 24 98 05 – [email protected]

Forsikringsselskapet If er Nordens ledende skadeforsikringsselskap med cirka 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum. Ifs premieinntekter var 40 milliarder svenske kroner i 2012. Antallet ansatte er 6 200. If er en del av finanskonsernet Sampo Plc. If tilbyr blant annet bilforsikring, husforskring, bedriftsforsikringer og personforsikring.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Design Panorama   #Tyl Professional