Hel-

Mercuri International overtar business simulations selskapet Celemiab Group AB

Mercuri International (MI) overtar business simulations selskapet Celemiab Group AB, der Mercuris moderselskap Bure Equity AB gjennom 10 ?r har v?rt deleier.
Kj?pesum oppgis til SEK 37 Mkr og finansieres i sin helhet gjennom et l?n fra Bure. Celemi med Kjell Lindqvist som adm. dir., blir et frittst?ende selskap i MI-konsernet. Transaksjonen skaper betydelig merverdi i form av synergier i forhold til s? vel produkt- og tjenestespekter som geografisk markedsdekning.
?Jeg ?nsker Celemi velkommen som en del av MI-sf?ren og er overbevist om at dette kommer til ? gi oss ytterligere konkurransekraft og et produkttilbud konkurrentene ikke har. Celemis pedagogiske og unike l?sninger kompletterer oss bra?, sier Ola Strömberg, konsernsjef ved Mercuri International.
?Mercuris e-baserte simuleringsl?sninger og andre tekniske plattformer gj?r det mulig for oss ? bredde v?rt sortiment. Dette ?ker verdiene vi kan skape for v?re direkte kunder s? vel som for v?re partnere. Da vi akkurat n? er inne i en tilvekstfase der vi vokser i alle regioner gir dette oss muligheter til ? ?ke takten ytterligere?, sier Kjell Lindqvist, adm. dir. for Celemi.
Celemis sortiment bygger p? selskapets velpr?vde pedagogiske modell for spesialutviklede kommunikasjonsl?sninger og business simulations l?sninger. En av grunnleggerne og skaperen av ?The Power of Learning?, Klas Mellander, fortsetter ? v?re aktiv i selskapet. Celemi kommer til ? levere sine l?sninger s? vel via sitt eksisterende partnernettverk, Celemi Solution Providers (CSP), som direkte til sluttkunder.
Mercuri International Norge A/S er Europas ledende konsulent- og utviklingsselskap innen salg og ledelse, med virksomheter i alle verdensdeler via heleide datterselskap og franchisetakere.
For mer utfyllende informasjon ta kontakt med Mikael Hole, Business Unit Manager i Mercuri International Norge p? telefon (+47) 93 42 96 72 eller e-post [email protected]

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy