b?rs

Merete Myhrstad konstituert som konsernsjef fra 12. november

Merete Myhrstad konstituert som konsernsjef fra 12.

Det vises til b?rsmelding om ansettelse av Peter Strand som ny administrerende
direkt?r etter at Per Gunnar Rymer sa opp sin stilling i juni 2010. Rymer vil ha
sin siste arbeidsdag i konsernet 12. november. Fra dette tidspunktet og frem til
Peter Strand tiltrer som ny administrerende direkt?r ca. 10. januar 2011 vil
styremedlem Merete Myhrstad v?re konstituert som administrerende direkt?r.
Myhrstad er partner i konsulentselskapet UNIConsult, og har tidligere erfaring
fra Arthur Andersen & Co, Oslo B?rs og Finanstilsynet. Hun har fra 23. august
d?. v?rt innleid som CFO i NLP konsernet.

For ytterlige informasjon, kontakt:

Per Kumle, styreformann, telefon 91 80 39 63

Merete Myhrstad, fungerende CFO, telefon 95 23 88 99

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy