Finans

MINDORO NICKEL-PROSJEKTET STRATEGISKE R?DGIVERE ENGASJERT

Som et ledd i Vismas satsning p? komplette l?sninger innen innkj?p og konkurranseutsetting har selskapet i dag kj?pt OPIC, som er en av Sveriges st?rste tilbydere innen konkurranseutsetting. Med en omsetning p? mer enn 60 millioner kroner, blir OPIC-konsernet n? en del av Visma Procurement & Collecting, som er Vismas godt etablerte virksomhetsomr?de for innkj?ps- og anbudsl?sninger.
? Komplette og effektive l?sninger for innkj?p og konkurranseutsetting er et veldig viktig omr?de for oss i Visma. Vi ser et betydelig potensial p? dette omr?det, ikke minst for nordiske virksomheter som kan spare penger b?de i forhold til selve prosessen og i form av bedre innkj?pspriser. For oss i Visma er det viktig ? videreutvikle satsningen p? dette omr?det b?de organisk og strukturelt. Som et ledd i dette har vi ogs? etablert et eget forretningsomr?de i Visma for nettopp denne typen l?sninger, noe som viser at vi mener alvor, sier Vismas konsernsjef ?ystein Moan, og tillegger:
– Dette oppkj?pet gj?r oss til en enda sterkere tilbyder av effektive nettl?sninger for innkj?p og anbud til b?de private og offentlige virksomheter. Produkter og tjenester som effektiviserer og forenkler anskaffelses- og tilbudsprosessene hos kundene v?re er et prioritert satsningsomr?de for oss.
OPIC er Sveriges ledende ekspert p? forretningsrelasjoner mellom offentlige innkj?pere og deres leverand?rer. Siden starten i 1999 har selskapet vokst til ? bli et konsern med dr?yt 70 ansatte fordelt p? kontorer i Linköping, Stockholm, Halmstad og Vilnius i Litauen. I 2009 omsatte konsernet for mer enn SEK 60 millioner, noe som representerte en ?kning p? hele 28 prosent fra ?ret f?r.
? Vi har hatt god l?nnsomhet hele veien mens vi har vokst til ? bli markedsleder i Sverige. For ? kunne ta det neste store steget mot et internasjonalt marked trenger vi en industriell partner som er stor nok til ? st?tte den utviklingen. Som Nordens ledende leverand?r av programvare og tjenester for ?konomi og administrasjon er Visma akkurat det. Visma har markedsposisjonen og infrastrukturen som er n?dvendig for at vi skal kunne utvikle oss slik vi ?nsker, sier Daniel Eriksson, konsernsjef i OPIC.
OPIC har et bredt utvalg av tjenester som bist?r kj?pere med konkurranseutsetting og selgere med ? levere tilbud. Virksomheten best?r av fire omr?der; informasjonstjenester, kurs, konsulenttjenester og l?sninger for konkurranseutsetting.
? Avtalen med Visma gir oss enda bedre forutsetninger for ? virkeliggj?re v?r framtidsstrategi, samtidig som den ogs? skaper nye utviklingsmuligheter for b?de medarbeidere og kunder, sier den n?v?rende konsernsjefen i OPIC, Daniel Eriksson.

For mer informasjon, kontakt
?ystein Moan, konsernsjef i Visma, +47 920 80 000
Daniel Eriksson, konsernsjef i OPIC, +46 134 747 509
?re nettside finnes p? http://visma.no og http://visma.com.
Visma er ledende leverand?r av effektiviserende produkter og tjenester innen programvare, outsourcingstjenester, innkj?psl?sninger, innfordringstjenester og butikkdatal?sninger. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor b?de privat og offentlig sektor, og har 220 000 kunder i Nord-Europa. Konsernet har over 3500 ansatte og hadde i 2009 en omsetning p? NOK 3 381 mill. V

Similar Posts