Finans

MINERALRESSURS OPPDATERING FOR MINDORO NICKEL -RESSURS?KNING P? 50% TIL OVER 300 MILLIONER TONN

AF Gruppen ASA (AFG) kj?pte 16. februar 2010 5.400 egne aksjer til en gjennomsnittlig kurs p? NOK 38,0963. Etter transaksjonen er AF Gruppens beholdning av egne aksjer 353.545.

Aksjekj?pets form?l er selskapets aksjeprogram for ansatte.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Source: Millistream

Similar Posts