valutasp?rsm?l

Minnemyntutgivelser til Finansdepartementet

a8

Kongen i statsr?d har i dag besluttet at myndighet til ? beslutte utgivelser av minnemynter legges til Finansdepartementet.
Norges Bank utgir jubileums- eller minnemynt etter sentralbankloven § 16, og sirkulasjonsmynt med spesielt preg etter sentralbankloven § 13 som er den generelle hjemmelen for utstedelse av mynt. Det tilligger Kongen ? beslutte utgivelse av jubileums- eller minnemynt etter sentralbankloven § 16. Denne kompetansen har siden 1994 v?rt delegert til Norges Bank.
– Etter en helhetsvurdering har jeg kommet til at beslutningene om ? utgi jubileums- og minnemynter legges til Finansdepartementet, sier finansminister Sigbj?rn Johnsen.
– Det b?r framover utgis 1-2 slike mynter per ?r. Dette er noe hyppigere enn i dag, sier finansminister Sigbj?rn Johnsen.
Det legges fortsatt opp til at Norges Bank skal forberede sakene om jubileums- og minnemyntutgivelser. Videre vil Norges Bank, som i dag, h?ndtere de praktiske forholdene rundt utgivelsene, herunder valg av utformingen og h?ndtering av markedsf?ring og salg.
Finansdepartementet vil, som i dag, beslutte om overskudd skal tilfalle allmennyttige form?l.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy