valutasp?rsm?l

Morten Stjern ny direkt?r for Peab Industri Norge

31-08-2011 10:27 Peab Norge Peab organiserer den nordiske industrivirksomheten for fortsatt vekst. For ? lede utviklingen av industrivirksomheten i Norge er Morten Stjern ansatt som adm dir i Peab Industri Norge fra 1. september

Peab organiserer den nordiske industrivirksomheten for fortsatt vekst. For ? lede utviklingen av industrivirksomheten i Norge er Morten Stjern ansatt som adm dir i Peab Industri Norge fra 1. september.
Peab Industri har i Norge virksomhet innen fundamentering, asfalt, ferdigbetong, produksjon av grus- og steinmaterialer, samt kran, maskin og el.

– Jeg ser frem til ? f? v?re med ? videreutvikle industrivirksomheten i Norge og skape nye samarbeids- og samordningsgevinster med v?re kunder. Jeg er imponert over hva medarbeiderne i industriselskapene har f?tt til s? langt. Det er sterk ettersp?rsel etter v?re tjenester i markedet og vi er godt posisjonert for fortsatt vekst, sier Morten Stjern, som kommer fra stillingen som teknisk direkt?r i Peab Norge.

Morten har v?rt ansatt i Peab Norge i 3,5 ?r og har gjennom sine ulike lederroller opparbeidet seg bred erfaring fra den norske virksomheten.

– Morten Stjern har gjort en meget god innsats i Peab Norge AS. At Morten n? g?r over i en ny sentral rolle i Peab Industri ser jeg som sv?rt positivt b?de for Morten og for Peab, ikke minst med tanke p? det interne Peab-samarbeidet i Norge, sier Petter Moe adm dir i Peab Norge AS.

Morten vil inng? i ledergruppen i Peab Industri Norden.
For mer informasjon, kontakt:
Line Fredriksen
Peab Norge AS
Direkt?r komm./samfunnskontakt
Mobil: 47 913 62 254
Bes?ksadresse: S?rkedalsveien 148, 0754 Oslo
Postadresse: Postboks 2909 Solli, 0230 Oslo
Sentralbord: 47 23 30 30 00 Faks: 47 23 30 30 01

A to już wiesz?  Statsr?der diskuterte finansuroen med n?ringslivstopper

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy