Finans

Mozambique Drilling Update

DiaGenic ASA meldte 26. november 2009 om emisjon av 12,5 millioner nye aksjer til tegningskurs NOK 2,75 per aksje. Aksjekapitalen er n? registrert i Foretaksregisteret. Ny aksjekapital i DiaGenic ASA er NOK 3 336 826, fordelt p? 66 736 520 aksjer, hver p?lydende NOK 0,05. Selskapets vedtekter er oppdatert i samsvar med kapitalforh?yelsen. Oppdatert firmaattest f?lger vedlagt.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Similar Posts