b?rs

MULIG UTSTEDELSE AV OBLIGASJONSL?N

Styrene i Bonheur ASA og Ganger Rolf ASA vurderer ? gjennomf?re utstedelse av et usikret 3-?rs obligasjonsl?n i det norske obligasjonsmarkedet med Bonheur ASA som utsteder og Ganger Rolf ASA som garantist.
Nettoprovenyet fra det mulige obligasjonsl?net vil g? til finansiering av selskapets generelle virksomhet.
DnB NOR Markets vil v?re tilrettelegger for obligasjonsl?net.
Kontaktperson i DnB NOR Markets er Jan Krogh-Vennemo, telefon +47 22 01 77 89.
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Jan Peter Valheim – Finansdirekt?r, Fred. Olsen & Co.
Telefon + 47 22 34 10 06

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Stein Drogseth