?konomi

N? kan flere f? ?gullpensjon?

Fra nytt?r ?kes de maksimale sparesatsene for 1,1 millioner nordmenn med innskuddspensjon. ­? Mange bedrifter vil n? benytte muligheten til ? tilby en enda bedre pensjonsordning til sine ansatte, sier pensjons?konom.
Fra 1. januar 2014 ?kes de maksimalt tillatte sparesatsene for alle arbeidstakere med innskuddspensjon.
? ?kningen i maksimalsatsene gj?r at enda flere bedrifter vil vurdere ? endre sin pensjonsordning. Det gjelder s?rlig de mange bedriftene som har ytelsesordninger i dag, som har sittet p? gjerdet i p?vente av bedre sparerammer, sier pensjons?konom Knut Dyre Haug i Storebrand.
I dag kan arbeidsgiver spare maksimalt 5 prosent av den ansattes l?nn mellom 1 og 6 G, og 8 prosent av l?nn mellom 6 og 12 G. Fra januar ?ker dette bel?pet til 7 prosent av l?nn inntil 7,1 G, og 25,1 prosent av l?nn mellom 7,1 og 12 G. 1 G utgj?r i dag 85 245 kroner. Det betyr at l?nn inntil 1 023 000 kroner gir pensjonsopptjening i tjenestepensjonsordningene.
Dagens laveste tillatte spareniv? p? 2 prosent av l?nn endres ikke.
Lite kjent endring
For 1,1 millioner nordmenn som allerede har innskuddspensjon, betyr det at man kan se frem til vesentlig h?yere pensjon i fremtiden, gitt at arbeidsgiver benytter muligheten til ? ?ke sparingen utover dagens rammer.
? Hvis man benytter de h?yeste sparesatsene, vil arbeidstagerne kunne f? utbetalinger fra innskuddspensjonen som matcher de beste ytelsesordningene, sier Dyre Haug.
Endringen er likevel lite kjent blant folk flest: I en sp?rreunders?kelse som Norstat har gjennomf?rt for Storebrand svarer 3 av 4 at de ikke kjenner til at satsene ?kes fra nytt?r.
? Myndighetene vedtok dette i midten av desember, s? det er fortsatt ferske nyheter. Det er ingen selvf?lge at din bedrift vil ?ke innskuddssatsene selv om nye regler ?pner for det, men dette kan fort bli et tema i l?nnsoppgj?rene fremover, sier Dyre Haug.

Innskuddspensjon: Hva er nytt fra 1. januar 2014?

Knekkpunktet mellom lav og h?y sparesats endres fra 6 G til 7,1 G (fra 512 000 til 605 000 kroner).

De maksimale sparesatsene ?kes betydelig, fra inntil 8 prosent til inntil 25,1 prosent

Bedriftene kan selv velge om man vil gi pensjonsopptjening for l?nn under 1 G

Bedriftene f?r en overgangsperiode p? 3 ?r for ? tilpasse seg det nye regelverket

Om Storebrand
Storebrand-konsernet er en ledende akt?r i markedet for langsiktig sparing og forsikring. Konsernet best?r av livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank, som samlet tilbyr et helhetlig produktspekter til privatpersoner, bedrifter, kommuner og offentlige virksomheter.
Som kunde i Storebrand kan du v?re helt trygg p? at dine spare- og pensjonspenger ikke investeres i selskaper som medvirker til brudd p? menneskerettigheter, grov korrupsjon, klima og milj?skade og produksjon av kontroversielle v?pen.

Similar Posts