?konomi

N? slippes fripolisene fri

27-06-2014 16:09 Storebrand Finansdepartementet har i dag gitt gr?nt lys for at norske fripolisekunder selv kan velge hvordan pensjonsmidlene skal forvaltes. ? Dette er en god nyhet for mange av de rundt en million nordmenn med fripoliser, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad i Storebrand.

Finansdepartementet har i dag gitt gr?nt lys for at norske fripolisekunder selv kan velge hvordan pensjonsmidlene skal forvaltes. ? Dette er en god nyhet for mange av de rundt en million nordmenn med fripoliser, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad i Storebrand.

Regelverket trer i kraft 1. september 2014.
? De nye reglene vil gi kunder med fripoliser ?kt valgfrihet. De som ?nsker det, kan f? st?rre innflytelse over hvordan pensjonskapitalen skal forvaltes, og dermed ogs? et st?rre ansvar for egen pensjon, sier finansminister Siv Jensen i en pressemelding.
En fripolise er en pensjonsrettighet du f?r n?r du slutter ? jobbe i en bedrift med ytelsespensjon. Du f?r ogs? en fripolise hvis bedriften har byttet fra ytelses- til innskuddsordning. I dag har rundt én million nordmenn fripoliser.
? Dette er gode nyheter for veldig mange fripolisekunder. For mange vil de nye reglene kunne gi bedre pensjon, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad i Storebrand.
Mulighet for bedre pensjon
Storebrand har lenge v?rt kritisk til dagens regler for forvaltning av fripoliser.
? Den ?rlige garantien f?rer til at vi m? forvalte langsiktige pensjonspenger p? en kortsiktig m?te. Det betyr mye obligasjoner og rentepapirer og lite aksjer, noe som over tid normalt gir lav avkastning og derfor lavere pensjon, sier Grefstad.
Han er samtidig tydelig p? at det nye produktet ikke n?dvendigvis passer for alle.
? Vi vil gi r?d om ? flytte til fripoliser med investeringsvalg n?r kunden kan forventes ? f? en vesentlig h?yere pensjonsutbetaling. Dette gjelder for sv?rt mange av kundene, siden en mer langsiktig forvaltning av pensjonsmidlene vil gi en h?yere forventet pensjonsutbetaling.
Kan bytte til h?sten
Konsernsjefen forteller at Storebrand ?nsker ? tilby det nye produktet s? raskt som mulig.
?Vi planlegger ? tilby investeringsvalg allerede til h?sten. Vi ?nsker at flest mulig av kundene v?re skal f? anledning til ? bytte til investeringsvalg, forteller Grefstad.
For dem som velger ? si fra seg avkastningsgarantien og bytte til investeringsvalg, anbefaler konsernsjefen ? plassere midlene i en b?rekraftig og bredt sammensatt pensjonsportef?lje.
? Vi har lang erfaring med ? lage pensjonsportef?ljer som st?r seg godt over et livsl?p. I v?r anbefalte l?sning tilpasses aksjeandelen ut fra din alder. For unge er aksjeandelen h?y, siden aksjer gir muligheter for h?yere avkastning. Til gjengjeld svinger aksjer mer enn obligasjoner og rentepapirer. Etter hvert som du blir eldre, vil derfor en stadig st?rre del av pengene flyttes over i renter for ? sikre pensjonsutbetalingene. Dette er den beste m?ten ? spare til pensjon p?, og vi er glade for at slike forvaltningsl?sninger n? blir tilgjengelige ogs? for fripolisekundene, sier Grefstad.
Bildetekst:
? Dette er en god nyhet for mange av de rundt en million nordmenn med fripoliser, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad i Storebrand.

Om Storebrand
Storebrand-konsernet er en ledende akt?r i markedet for langsiktig sparing og forsikring. Konsernet best?r av livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank, som samlet tilbyr et helhetlig produktspekter til privatpersoner, bedrifter, kommuner og offentlige virksomheter.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy