Marked

Nabokrangling hele ?ret

02-09-2013 14:48 If Skadeforsikring Halvparten av alle nabokrangel-sakene If Skadeforsikring f?r innmeldt skjer i disse dager. Hekker og tr?r ligger p? krangletoppen. I noen tilfeller har folk tatt seg inn p? tomten til naboen og hogd ned tr?r mens naboen var bortreist. Andre sp?r om lov til ? hogge og f?r nei, men velger ? hogge likevel. Da havner saken ofte i rettsapparatet.

Tr?r ligger p? krangletoppen (illustrasjonsfoto: If Skadeforsikring)
Halvparten avalle nabokrangel-sakene If Skadeforsikring f?r innmeldt skjer i disse dager.
Hekker og tr?r ligger p? krangletoppen. I noen tilfeller har folk tatt seg inn p? tomten til naboen og hogd ned tr?r mens naboen var bortreist. Andre sp?r om lov til ? hogge og f?r nei, men velger ? hogge likevel. Da havner saken ofte i rettsapparatet.
– Naboer krangler som aldri f?r ? og over hele Norge. Utbetalingene etter nabokrangler har
eksplodert de siste 4 ?rene. I f?lge v?re beregninger krangles det for mellom 70 og 80 millioner kr i Norge ?rlig, sier Emma Elisabeth Vennesland, ass.informasjonsdirekt?r i If Skadeforsikring.
All time high
– I 2012 utbetalte If alene ca. 18 millioner kroner p? nabotvister, dette fordelt p? n?r 900 saker. Dette er en ?kning i utbetaling p? 50 % bare de siste 4 ?rene. Halvparten av sakene har sitt utspring om v?r og sommeren n?r hagearbeidet starter opp, og det er tr?r og busker som er gjennomgangstema p? denne ?rstiden. Resten av ?ret dreier det seg helst om veirett og grensetvister, sier Jorunn Stiansen Raanes, leder for Spesialskader i If.
Folk tar seg til rette
? eie og disponere egen eiendom er utbredt i Norge. De fleste av oss reagerer n?r andre
mennesker tar seg til rette p? v?r eiendom uten ? sp?rre om lov. Mange av nabokranglene kunne nok v?rt unng?tt hvis begge parter hadde mer forst?else og respekt for hverandre og folk hadde klart ? finne praktiske og minnelige l?sninger, sier Raanes.
Spesielt tr?r og busker setter sinnene i kok. Det mest vanlige er at tr?r vokser seg store og skygger for sol eller utsikt hos naboen. Vi har eksempler p? at naboer som er sjenert av store tr?r og busker hugger eller beskj?rer dem uten ? sp?rre om lov. Andre sp?r om lov, og opplever ? f? nei, og da blir lett rettssystemet neste instans.

A to już wiesz?  Rotteskader for 50 millioner

Veirett og kj?ring p? annen manns privateiendom til egen bolig, er et annet konfliktomr?de.
– Dette er en konflikttype som er ?kende, og som nok skyldes at det skjer en fortetting i byn?re str?k. Dette f?rer til at veier som tidligere var lite brukt n? brukes i langt h?yere grad, samtidig som bruken av veien har st?rre omfang fordi det ofte finnes flere biler i hver husstand, sier Raanes
Krangel om dukkestue havnet i retten
Noen naboer krangler mer enn andre, og to ikke fullt s? gode naboer i ?stfold har hatt tre saker for retten den siste tiden. Krangel om en dukkestue, uenighet om en vei og en garasjeplass har f?rt til en samlet utbetaling til advokater og sakkyndige p? vel 200.000 kroner. Uenighet om et stor blodb?k like utenfor Oslo endte etter lang tids krangel for retten der eieren ble d?mt til ? hugge ned treet samt at han m?tte betale b?de egne og naboens saksomkostninger, totalt kr 250 000,-. Tvist om rett bruk av b?tplass og gangsti i Os utenfor Bergen endte med tap i domstolen, hver av partene m?tte ta egne saksomkostninger p? hhv kr 90 000,- og 120 000,-.
Krangling dekket under villaforsikringen
Rettshjelpdekningen under en villaforsikring dekker n?dvendige advokatutgifter i forbindelse med slike tvister. Maksimalbel?pet er kr 100 000,- og egenandelen er kr 4000,- samt 20 % av totalsal?ret. Havner saken i retten s? ser vi at utgiftene ofte overstiger kr 100 000,- og da m? partene ta en st?rre del av kostandene selv. Forsikringen dekker heller ikke id?mte saksomkostninger, dvs. dersom en blir d?mt til ? betale den andre partens saksomkostninger.

A to już wiesz?  Nord-Norge: M?k taket f?r mildv?ret

Naboforhold settes p? pr?ve
For naboer som er i tvister er dette alltid en trasig sak. Naboforholdet settes virkelig p? pr?ve og mange glemmer underveis at de ogs? skal bo sammen som naboer etter at tvisten er l?st. I mange saker burde nok advokatene v?rt flinkere til hjelpe klienten til ogs? ? fokusere p? dette. Klarer en l?se problemet i en minnelighet s? l?ses saken b?de raskere og rimeligere samt at det gode
naboforholdet bevares, sier Jorunn S. Raanes.
Forsikringsselskapet If er Nordens ledende skadeforsikringsselskap med cirka 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum. Ifs premieinntekter var 40 milliarder svenske kroner i 2012. Det er 6 200 ansatte i konsernet. If er en del av finanskonsernet Sampo Plc. If tilbyr blant annet bilforsikringer, husforskringer, bedriftsforsikringer og personforsikringer.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy