Revisjon

N?ringsdrivende – de nye pensjonstaperne?

Mange n?ringsdrivende er forsiktige med ? ta ut l?nn fra egen bedrift. F? er klar over at det kan koste dem verdifulle pensjonskroner senere i livet.
En unders?kelse Opinion Perduco har gjennomf?rt for Storebrand blant ledere i sm? og mellomstore bedrifter, viser at hele 40 prosent tar ut en l?nn som ligger under markedsniv?et.
Som selvstendig n?ringsdrivende kan det v?re mange gode grunner til ? begrense sitt eget l?nnsuttak, det v?re seg skatt, signaleffekt eller bare et ?nske om ? vise m?tehold.
? Det er slett ikke alltid det l?nner seg ? spare ved ? ta ut mindre l?nn fra eget firma. Du g?r nemlig glipp av verdifull pensjonsopptjening, sier pensjonsr?dgiver Knut Dyre Haug i Storebrand.
L?nn avgj?r din pensjon
Hvor mye pensjon du tjener opp i folketrygden avhenger av hvor mye du f?r utbetalt i l?nn. Og her gjelder de samme reglene for n?ringsdrivende som for l?nnsmottakere: Pensjonsopptjeningen utgj?r 18,1 prosent av l?nnsinntekten inntil 7,1 G (eller 583.000 kroner).
Storebrands unders?kelse viser at s? mye som 72 prosent av sm?bedriftslederne ikke kjenner til denne grensen for pensjonsopptjening.
Mange velger ? begrense l?nnsuttaket sitt for ? unng? for h?y skatt. For mens det er fristende ? se p? toppskattegrensen p? 490.000 kroner n?r man vurderer hvor mye man skal ta ut i l?nn, burde ?vre grense for pensjonsopptjening (583.000 kroner) v?re et vel s? interessant tall: Forskjellen utgj?r nesten 17.000 kroner i ?rlig pensjonsopptjening.
Over 300 000 n?ringsdrivende
Tall fra Statistisk sentralbyr? viser at over 330 000 nordmenn jobber som selvstendig n?ringsdrivende.
? Mange tenker at verdien av firmaet skal v?re pensjonen sin. Men det kan v?re risikabelt ? basere pensjonsdr?mmen p? et lite firmas fremtid, sier Dyre Haug.
Det blir enda tydeligere n?r man tar med i betraktningen at kun et f?tall av de selvstendig n?ringsdrivende har tegnet en egen tjenestepensjonsordning.
En medvirkende ?rsak til dette er at kun 36 prosent av de n?ringsdrivende kjenner til dagens gunstige ordning hvor man kan f? skattefradrag for ?rlige innskudd p? inntil 4 prosent av ?rlig n?ringsinntekt mellom 1 G og 12 G (985 464 kr).
? Start en spareavtale
Knut Dyre Haug har et enkelt r?d til alle n?ringsdrivende og arbeidstakere i sm? og mellomstore bedrifter generelt:
? Pensjonsordningen er for de aller fleste helt avgj?rende for hvilken levestandard du kan ha som pensjonist. Sett deg inn i hva du kan forvente ? f? utbetalt fra dagens ordning, og etabler en privat m?nedlig spareavtale hvis du ser at pensjonen din ikke strekker til.

5 r?d til deg som er selvstendig n?ringsdrivende:
1) Ta ut l?nn
Som selvstendig n?ringsdrivende har du samme rett til pensjon fra folketrygden som ansatte, men det forutsetter at du tar ut l?nn. For ? f? maksimal pensjonsopptjening i folketrygden m? du ta ut en m?nedsl?nn p? 48 600 kroner.
2) F? oversikt
Hvor mye du trenger ? spare avhenger av alder, tidligere ansettelser, inntekt og hvor mye du ser for deg at du trenger som pensjonist. Hvis du er ansatt b?r du sette deg inn i hvor mye pensjonsavtalen hos din n?v?rende arbeidsgiver er verdt, og hvor mye du m? spare selv.
For hvert ?r du venter med ? starte sparingen ?ker det reelle bel?pet som m? settes av. Ta kontakt med en pensjonsr?dgiver for ? f? oversikt over din situasjon.
3) Ta valg basert p? din egen situasjon
Husk at pensjonssparing er mer enn sparing i rene pensjonsprodukter. Eier du for eksempel egen bolig, er nedbetaling av l?n p? denne en form for sparing. Storebrand anbefaler at man betaler ned boligl?net til 60 prosent av boligens verdi f?r man starter med langsiktig sparing. Personer tidlig i yrkeskarrieren b?r ha en h?yere aksjeandel i sparingen sin.
4) Kompenser for ujevn inntekt
Mange n?ringsdrivende opplever at inntektene svinger. Det er ikke uvanlig med lave inntekter i oppstartfasen, mens enkelte ?r kan peke seg ut som spesielt gode. Kompenser for de d?rlige ?rene med ? sette av ekstra penger til pensjon i de gode ?rene.
5) Se p? alle dine dekninger
Hva skjer hvis uhellet rammer deg? Unders?k om du er forsikret mot sykdom og uf?rhet. I dag er s? mye som en halv million nordmenn er uten uf?redekning, og mange av disse er n?ringsdrivende. Det inneb?rer at de kun har folketrygden ? st?tte seg til dersom de blir arbeidsuf?r, noe som for mange vil resultere i halvert inntekt resten av yrkeslivet.
Om Storebrand
Storebrand-konsernet er en ledende akt?r i markedet for langsiktig sparing og forsikring. Konsernet best?r av livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank, som samlet tilbyr et helhetlig produktspekter til privatpersoner, bedrifter, kommuner og offentlige virksomheter.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #HMS   #Industri Omsetningen   #MNOK