b?rs

N?ringslivets ?konomibarometer: Stadig flere st?r utenfor arbeidslivet i 4.kvartal

Kasakhstan og Hviterussland. Russland mente de manglet informasjon fra Kasakhstan om at Norge har importsertifikatavtale med Kasakhstan. P? grunn av dette ble alle forsendelser til Kasakhstan stoppet ved russisk grense.
Mattilsynet mente dette handlet om en misforst?else og kommunikasjonssvikt mellom Russiske- og Kasakhske myndigheter. Vi kontaktet derfor myndighetene i Kasakhstan og pr?vde ? f? dem til ? bekrefte sertifikatavtalen mellom Norge og Kasakhstan

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy