skattesp?rsm?l

N?ringslivstjenester, prisindekser, 1. kvartal 2010

N?ringslivstjenester, prisindekser, 1. kvartal 2010
N?ringslivstjenester, prisindekser, 1. kvartal

Prisvekst for alle n?ringslivstjenester

Samtlige av Statistisk sentralbyr?s prisindekser for n?ringslivstjenester
viste en oppgang fra 1. kvartal 2009 til 1. kvartal 2010. Aller st?rst var
veksten innenfor bedriftsr?dgivning og bilutleie.

[Figur: N?ringslivstjenester, prisindekser. 2006=100]

[Figur: N?ringslivstjenester, prisindekser. 2006=100]

Prisene for bedriftsr?dgivningstjenester steg med 4,6 prosent fra 1.
kvartal 2009 til 1. kvartal 2010. Fra 4. kvartal 2009 har prisene for
bedriftsr?dgivning steget med 2,2 prosent. Etter en beskjeden vekst i 2009
ser prisene n? ut til ? ?ke mer.

Leiebilprisene opp 4,6 prosent

Prisene for leiebiler ?kte med 4,6 prosent fra 1. kvartal 2009 til 1.
kvartal 2010. Sammenlignet med samme kvartal i fjor betalte markedet for
private husholdninger nesten 10 prosent mer for leiebiltjenester i 1.
kvartal 2010.

Lavere prisvekst for arbeidskrafttjenester

Prisene for arbeidskrafttjenester ?kte med 3,3 prosent mellom 1. kvartal
2009 og 1. kvartal 2010. I de to siste kvartalene har det v?rt en lavere
vekst enn i tidligere perioder. Fra 4. kvartal 2009 har prisene ?kt med 1,5
prosent.

Moderat ?kning i prisene for juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting og
arkitektvirksomhet

Sammenlignet med 1. kvartal 2009 viste det f?rste kvartalet i 2010 en vekst
i prisene p? 3,6 prosent for regnskaps- og revisjonstjenester.
Revisjonsprisene ?kte mest, med 4,3 prosent.

Fra 1. kvartal 2009 til 1. kvartal 2010 steg advokatprisene med 4,3
prosent. ?kningen var mest merkbar for de n?ringsdrivende klientene som
opplevde en prisvekst p? 5,3 prosent. Denne klientgruppen st?r for over 60
prosent av omsetningen i n?ringen juridisk tjenesteyting.

I 1. kvartal 2010 var prisene p? arkitekttjenester 3,2 prosent h?yere enn i
tilsvarende periode i 2009. Fra 4. kvartal 2009 til 1. kvartal 2010 steg
prisene med 1,4 prosent.

A to już wiesz?  Gjennomsnittshandel p? 470.000 i mai, stadig h?y aktivitet i CFD-markedet

Fortsatt vekst i rengj?ringsprisene

Rengj?ringsprisene ?kte med 4,3 prosent i perioden 1. kvartal 2009-1.
kvartal 2010. Prisene har steget med 0,7 prosent fra 4. kvartal 2009.

[Tabell: N?ringslivstjenester, prisindekser. 2006=100]

http://www.ssb.no/tpinaering/

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy