Finans

NAM – Del?rsrapport 3. kvartal 2009

Rieber & S?n har pr. 11. november slettet 2.000.000 av selskapets
aksjer i eget eie. Dette er i samsvar med beslutningen p?
Generalforsamlingen om ? sette ned aksjekapitalen i Rieber & S?n ASA
med NOK 20.000.000, fra NOK 795.757.400 til NOK 775.757.400. Antall
aksjer i Rieber & S?n ASA er n? 77.575.740, hvorav selskapets aksjer
i eget eie utgj?r 1.135.311 aksjer.

Bergen, 26. november 2009
Rieber & S?n ASA

Source: Millistream / Hug

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy