b?rs

Nasjonal dugnad for alle boligeiere

24-08-2010 16:23 Skatteetaten Nasjonal dugnad for alle boligeiere 31. august starter Skatteetaten utsending av over 1,9 millioner brev til alle landets boligeiere. Alle boligeiere blir bedt om ? sende inn opplysninger om boligen sin for ? f? ny likningsverdi.

Nasjonal dugnad for alle boligeiere 31. august starter Skatteetaten utsending av over 1,9 millioner brev til alle landets boligeiere. Alle boligeiere blir bedt om ? sende inn opplysninger om boligen sin for ? f? ny likningsverdi.
– Bakgrunnen for dette er at en ny metode for ? fastsette boligers likningsverdi er innf?rt fra og med inntekts?ret 2010. Form?let med endringen er ? skape bedre sammenheng mellom boligeiendommers likningsverdi og omsetningsverdi. Dette f?rer til en mer rettferdig formuesverdsetting av boliger, sier skattedirekt?r Svein Kristensen.
Boligens areal
I l?pet av uke 35 sender Skatteetaten ut brev til alle boligeiere, der de blir bedt om ? rapportere inn opplysninger om boligareal, bygge?r og boligtype. Opplysningene vil danne grunnlag for boligens nye likningsverdi. De nye reglene omfatter alle boligeiendommer, med unntak av fritidsboliger, v?ningshus, boliger i utlandet og p? Svalbard.
– Vi trenger areal av boligens prim?re rom, det vil si P-ROM. De fleste finner disse opplysningene i salgsoppgaver og taksdokumenter, men noen m? kanskje frem med m?leb?ndet, sier Kristensen.
P-ROM er alt som kan defineres som oppholdsrom i boligen, f.eks. kj?kken, stue, bad og soverom. Har man ikke opplysninger om P-ROM, kan man oppgi BOA (boareal).
Konsekvenser for boligeierne
Den nye likningsverdien vil ikke ha innvirkning p? inntektsskatten, kun formuesskatten. Selv om de nye reglene f?rer til at gjennomsnittlig likningsverdi – og det totale formuesskattegrunnlaget – ?ker, vil ?kningen av bunnfradraget ved beregning av skattepliktig formue medf?re at de aller fleste f?r uendret eller lavere formuesskatt.
Beregninger fra Finansdepartementet viser at ca. 120 000 f?rre vil betale formuesskatt. Om lag 615 000 f?r lettelser, mens kun 155 000 f?r ?kt skatt. De som f?r en lettelse p? mer enn 6 000 kroner, har en gjennomsnittlig bruttoinntekt p? om lag 300 000 kroner. De som ansl?s ? f? ?kt skatten med mer enn 15 000, har en gjennomsnittsinntekt p? tre millioner kroner.
– Yngre personer betaler ofte ikke formuesskatt fordi de er i etableringsfasen og har gjeld. I tillegg vil pensjonister og enkelte enslige fors?rgere med lav inntekt f? lavere skatt gjennom endringer i skattebegrensningsregelen, forteller Kristensen.
Lever elektronisk
Opplysningene m? sendes innen 15. oktober dersom den nye likningsverdien skal tas hensyn til ved beregning av skattetrekket for 2011. Svar kan sendes inn elektronisk p? skatteetaten.no eller via SMS (kun areal og bygge?r). Skjemaet som er vedlagt brevet kan ogs? sendes inn eller leveres p? skattekontoret. Dersom opplysningene ikke oppgis innen fristen for levering av selvangivelsen, kan Skatteetaten fastsette likningsverdien ved skj?nn

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy