DK

NCC Construction forts?tter den positive udvikling

Vattenfall: Tilfredsstillende resultat

Vattenfall freml?gger tal for 1. kvartal 2011

? Nettooms?tningen faldt 26,6 % til SEK 51.868 mio. (1. kvt. 2010: 70.657). Faldet skyldes prim?rt
Vattenfalls salg af de tyske transmissionsaktiviteter i maj 2010.

? Driftsresultatet steg 17,1 % til SEK 11.842 mio. (10.115). Driftsresultatet eksklusive engangsposter faldt 27,5 % til SEK 11.153 mio. (15.376).

? Resultatet for perioden (efter skat) steg 90,2 % til SEK 7.203 mio. (3.787). Resultatet for perioden (efter skat) eksklusive engangsposter faldt 25,8 % til SEK 6.714 mio. (9.045).

? Engangsposterne udgjorde netto SEK 689 mio. (2010: -5.261). Tallet for 2010 vedr?rer hovedsagelig
nedskrivninger p? SEK 5.322 mio. i forbindelse med salget af 50Hertz Transmission GmbH, Vattenfalls
transmissionsaktiviteter i Tyskland.

? Egenkapitalen blev forrentet med 12,6 % og aktiverne med 9,9 %. Vattenfalls krav til den langfristede forrentning af egenkapitalen er 15 % over en forretningscyklus (5-7 ?r). M?ls?tningen for aktivernes
forrentning er 11 %.

? Vattenfalls elproduktion steg 4,6 % i f?rste kvartal 2011 til 49,8 TWh (47,6). Vandkraftproduktionen faldt 14,7 % til 8,7 TWh (10,2); kernekraftproduktionen steg 37,7 % til 14,6 TWh (10,6); den fossilbaserede produktion faldt 3,1 % til 25,1 TWh (25,9); vindkraftproduktionen mere end fordobledes til 0,9 TWh (0,4). Elproduktionen baseret p? biomasse og affald forblev u?ndret p? 0,4 TWh. Varmesalget faldt 6,1% til 16,9 TWh (18,0). Gassalget forblev u?ndret p? 24,0 TWh.

? Et opsving i eftersp?rgslen fra industrien bidrog til en stigning i spotpriserne p? de fleste markeder. Dog var de gennemsnitlige spotpriser i det svenske prisomr?de 8,7 % lavere i f?rste kvartal 2011 i forhold til f?rste kvartal 2010. Priserne p? markedet for futures steg i kvartalet.

?ystein L?seth, koncernchef og administrerende direkt?r: ??rets f?rste kvartal blev overskygget af
jordsk?lvet og tsunamikatastrofen i Japan og den efterf?lgende ulykke p? kernekraftv?rket Fukushima.

Katastrofen i Japan og uroen i de arabiske lande p?virkede prisen p? varer og elektricitet, men det er endnu for tidligt at sige noget om f?lgerne p? lang sigt. Vi kan se, at den tyske regering har beordret lukning af syv ?ldre kernekraftreaktorer og udstedt et moratorium for forl?ngelsen af driftstilladelsen for samtlige tyske reaktorer.

Vattenfall rapporterer et driftsresultat eksklusive engangsposter, der er lavere end ?ret f?r, hvilket prim?rt skyldes lavere gennemsnitlige priser. Dette understreger vigtigheden af, at vi fortsat forbedrer effektiviteten af vores drift.?

Vattenfall offentligg?r disse oplysninger i henhold til den svenske v?rdipapirmarkedslov.
http://www.vattenfall.dkPressekontakt
Marianne Reedtz Sparrevohn
2787 5526

Vattenfall A/S
St?berigade 14
2450 K?benhavn SV
Danmark

Similar Posts