SE

NCC ökar tempot och rekryterar nya ledare i väst och syd

NCC Property Development laddar för ökad projektvolym och rekryterar Johanna Hult Rentsch som ny regionchef för region väst och tillsätter Anders Tojkander som ny regionchef för region syd.

Johanna Hult Rentsch tillträder som regionchef p? NCC Property Development region väst fr?n 20:e oktober. Johanna har 20 ?rs erfarenhet av fastighets- och stadsutveckling, varav 11 ?r fr?n den internationella arenan bland annat hos IKEA Center Group. Johanna är civilekonom fr?n Handelshögskolan Göteborgs Universitet samt högskoleingenjör fr?n Chalmers Tekniska Högskola.
? Johannas kompetens av stora, komplexa, fastighets- och stadsutvecklingsprojekt inom handel- och mixed-used projekt, kommer väl till pass i den omdaning som just nu Göteborg st?r inför, säger Katarina W?hlin Alm, landschef NCC Property Development Sverige.
Anders Tojkander tillträder som regionchef p? NCC Property Development region syd fr?n 20:e oktober. Anders har 10 ?rs erfarenhet av fastighets- och stadsutveckling, ursprungligen p? NCC men även fr?n Sjaelsö. Anders har civilingenjörsexamen Väg och Vatten fr?n KTH.
? Anders erfarenheter inom handel, kontor och även bostäder är extremt värdefulla för den fortsatta utvecklingen av NCC:s verksamhet i region syd. Han är dessutom nu ansvarig fastighetsutvecklare för projekt eXlent Hyllie som startades tidigare i höstas, säger Katarina W?hlin Alm.
Johanna och Anders kommer att ing? i svenska ledningsgruppen och rapporterar direkt till landschefen för Sverige.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Katarina W?hlin Alm, landschef NCC Property Development Sverige
Telefon 08-585 515 78
Johanna Hult Rentsch, regionchef väst NCC Property Development Sverige
Telefon 070-999 24 05
Anders Tojkander, regionchef syd NCC Property Development Sverige
Telefon 040-31 71 09
NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: [email protected] , NCC: bildbank
Om NCC. V?r vision är att förnya v?r bransch och erbjuda de bästa h?llbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning p? 58 Mdr SEK och 18 500 anställda 2013. NCC är börsnoterat p? Nasdaq OMX Stockholm.
NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade ?r 2012 en omsättning p? drygt 57 Mdr SEK och 18 000 anställda.
NCC är verksamt inom hela värdekedjan när det gäller att skapa miljöer för arbete, boende och kommunikation. NCC utvecklar och bygger bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler och offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur.
NCC erbjuder även insatsvaror för byggproduktion, s?som kross och asfalt, samt svarar för beläggning, drift och underh?ll av vägar.
NCC:s huvudsakliga verksamhet bedrivs i Norden. I Baltikum bygger NCC bostäder och hus. I Tyskland och S:t Petersburg bygger NCC främst bostäder. NCC:s vision är att vara det ledande företaget i utvecklingen av framtidens miljöer för arbete, boende och kommunikation.
Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy