?konomi

NCG Norway inng?r strategisk samarbeid med ?konomiBistand for det norske markedet

17-06-2014 09:30 NCG Group Det er med stor glede vi kan informere om at NCG og ?konomiBistand har inng?tt en strategisk samarbeidsavtale rundt Bizview og deres Rapportering- og budsjettl?sning.

Det er med stor glede vi kan informere om at NCG og ?konomiBistand har inng?tt en strategisk samarbeidsavtale rundt Bizview og deres Rapportering- og budsjettl?sning. ?konomiBistand er en av de ledende leverand?rer av ERP system mot sm?- og mellomstore virksomheter i det norske markedet. Adm.direkt?r Jan Erik Knutsen i ?konomiBistand Net AS uttaler i forbindelse med denne samarbeidsavtalen at de etter en lang utredningsperiode av ulike l?sninger i markedet, falt beslutningen ned p? Bizview. Bizview er et skalerbart produkt, som vi b?de kan levere som ferdige nisje pakker mot ulike kundesegment og som kundeunike l?sninger for de som har behov for det. BizView vil komplettere det tilbudet vi har til markedet p? en meget god m?te, og vi ser et stort behov ute blant v?re kunder for Bizview, uttaler Jan Erik Knutsen i forbindelse med denne avtalen.
Bizview fortsetter sin sterke vekst i det norske markedet, og vil med denne avtalen befeste sin posisjon som den ledende l?sning mot sm?- og mellomstore virksomheter.
For mere informasjon kontakt: [email protected] eller [email protected]
Om BizView og NCG Group
Bizview er ett av de ledende system innen prognoseh?ndtering, budsjettering og rapportering i Norden. Programvaren tilbyr et webbasert Excel lignende brukergrensesnitt, dette i kombinasjon med en kraftfull workflowstyring. BizView er en ?pen l?sning, som ogs? er integrert med QlikView og Microsoft sine l?sninger for beslutningsst?tte. BizView utvikles og markedsf?res av NCG Group med kontorer i Skandinavia, utenfor Skandinavia markedsf?res Bizview gjennom partnere. NCG Group har mer enn 1000 virksomheter som benytter selskapets produkter.
For mere informasjon se www.ncg-group.com
Om ?konomiBistand
?konomiBistand er r?dgiver og forhandler av programvare innen hovedomr?dene ?konomi, logistikk, CRM og l?nn. V?re hovedprodukter innen dette er Visma Global , Visma Business og Superoffice. Vi tror p? rendyrking, og samarbeider tett med partnerne som kompletterer oss.
De viktigste satsingsomr?dene v?re er telefonbistand og konsulenthjelp til v?re faste kunder med bistandsavtale. Vi er en av de st?rste forhandlerne til Visma Software Norge AS og Aditro.
For mer informasjon se www.okonomibistand.no

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy