Hel-

NEAS ASA gjennomf?rer oppkj?p av Alanti AS

Norwegian Energy Company ASA (OSE:NOR)
n i Noreco (Norwegian Energy Compnay ASA) meddelt den 6.
januar 2011 er registret i Foretaksregisteret.

Norecos aksjekapital er NOK 755 913 033,40 fordelt p? 243 842 914 aksjer, hver
p?lydende NOK 3,10. Norecos vedtekter er endret tilsvarende.

Oppdatert firmaattest er vedlagt.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Scott Kerr, administrerende direkt?r (+47 992 83 890)
Rune Martinsen direkt?r for investorkontakt (+47 992 83 853)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy