Revisjon

Nei til korrupsjon

82 prosent av den norske befolkning ville ikke akseptert at en pensjonsleverand?r investerer penger i selskaper som bedriver korrupsjon eller bryter menneskerettigheter.
Det viser en unders?kelse som Opinion Perduco har utarbeidet for KLP om nordmenns holdninger til etiske investeringer. Unders?kelsen bygger p? et representativt utvalg i den norske befolkning. 1900 personer er intervjuet.
P? sp?rsm?l om nordmenn ville akseptert at en pensjonsleverand?r investerer i selskaper som bedriver korrupsjon, bryter menneskerettigheter, beg?r alvorlig milj?forurensing eller lignende oppgir det store flertallet at de ikke godtar dette.
82 prosent av den norske befolkning ville ikke akseptert at en pensjonsleverand?r investerer penger i selskaper som bedriver korrupsjon eller bryter menneskerettigheter. Den yngste aldersgruppen er noe mindre opptatt av korrupsjon. Blant de under 30 ?r ville 2 av 3 personer ikke akseptert at pensjonspengene ble investert i selskaper som bedriver korrupsjon.
– Resultatene viser at befolkningen mener det er viktig at pensjonen forvaltes p? en ansvarlig m?te. Vi mener det er riktig. Samtidig tror vi det er best for en langsiktig verdiskaping, sier Jeanett Bergan, leder for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning.
Tobakk
Nordmenn bryr seg imidlertid mindre hvis pensjonspengene blir investert i selskaper som produserer tobakk. 59 prosent av den norske befolkning svarer at de ikke ville akseptert dette, mens 21 prosent oppgir at det er uproblematisk. If?lge SSB r?kte 17 prosent av den norske befolkningen daglig i 2011, mens 11 prosent r?kte av og til.
Det er flest personer i Sogn og Fjordane som ikke ville akseptert at pensjonspengene ble investert i tobakk (71 prosent), mens personer i Telemark, M?re og Romsdal og S?r-Tr?ndelag har et noe mer liberalt forhold til dette. Her er andelene henholdsvis 46 prosent, 47 prosent og 50 prosent.
KLP besluttet i 1999 ? utelukke selskaper som produserer tobakk fra investeringene.
– If?lge verdens helseorganisasjon dreper tobakk halvparten av sine brukere og s? mange som 6 millioner hvert ?r. 1 av 10 voksne d?r av tobakkrelaterte ?rsaker. Konsumet og dermed ogs? problemene er st?rst og ?kende i fattigere land. Vi mener det er et samfunnsansvar ? unng? investeringer i tobakk, sier Bergan.
Store kj?nnsforskjeller
Det er store forskjeller mellom menn og kvinner n?r det gjelder synet p? om pensjonspenger kan investeres i selskaper som produserer tobakk eller v?pen. Menn har et vesentlig mer liberalt syn p? dette enn kvinner.
28 prosent av norske menn mener det er uproblematisk ? investere i selskaper som produserer tobakk, mens bare 14 prosent av kvinnene oppgir det samme.
8 prosent av norske menn mener det er uproblematisk ? investere i selskaper som produserer ?ulovlige? v?pen, mens 1 prosent av kvinnene oppgir det samme.
Fakta
KLP-listen innholder per juni 2012 i alt 14 selskaper som er ekskludert p? grunn av menneskerettighetsbrudd, 3 som f?lge av brudd p? arbeidstagernes internasjonale rettigheter og 10 som f?lge av grove milj?synder. I tillegg er 20 selskaper ekskludert p? grunn av v?penproduksjon, og 17 selskaper fordi de produserer tobakk. Ingen er per i dag ekskludert p? grunn av korrupsjon.
For mer informasjon kan du kontakte:
Jeanett Bergan, Leder ansvarlige invester i KLP Kapitalforvaltning, tlf 92038589
Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 313 milliarder kroner.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #INSEAD   #Nils Rudi   #Oskar Kristiansen   #Paris