SE

Neptune Properties väljer BizView fr?n NCG Group för att stärka sin verksamhetsstyrning

NCG Group fortsätter sina framg?ngar med BizView p? den norska marknaden. BizView har under det senaste ?ret vunnit m?nga nya kontrakt i den norska marknaden och är i dag ett av det ledande budget- och prognos systemen. Det är med stor glädje vi nu kan önska Neptune Properties välkommen som ny BizView kund. Neptune är ett av de ledande fastighetsbolagen som har specialiserat sig p? utveckling och försäljning av bostäder. Fastighetsutveckling är en kapitalintensiv verksamhet och sätter stora krav p? ekonomisk styrning. BizView skall stödja Neptune?s verksamhet inom löpande efterkalkyler, performance reporting/KPIér, prognoser, ekonomisk planering och ekonomisk styrning.
Seniorkonsult Erik Lidman i NCG uttalar i samband med detta avtal att NCG upplever en mycket stark efterfr?gan fr?n verksamheter som arbetar timme- och projektbaserat. Med BizView kan vi komplettera alla traditionella ERP-system med funktioner som täcker marknadens behov p? ett mycket bra sätt.
För mer information kontakta: [email protected] or [email protected]
Om BizView och NCG Group
BizView är ett av de ledande systemen inom prognostisering, budgetering och rapportering i Norden. Programvaran erbjuder ett webbaserat Excel-liknande användargränssnitt i kombination med kraftfull workflowstyrning. BizView är en öppen lösning som även passar bra ihop med QlikView och Microsofts beslutsstödslösningar. BizView utvecklas och marknadsförs av NCG Group med kontor i Skandinavien och marknadsförs utanför Skandinavien genom partners. NCG Group har över 1000 företag som använder v?ra lösningar.
För mer information se www.ncg-group.com
Om Neptune Properties
Neptune Properties AS är ett fastighetsbolag som är specialiserat p? produktion och försäljning av bostäder i Oslo och B?rum. V?rt övergripande m?l är att erbjuda bostäder med hjälpa av individuellt anpassade och riktat byggande enligt dagens byggnormer. I tillägg använder vi flera mycket erfarna entreprenörer för att bygga v?ra bostäder.
För mer information se www.neptuneproperties.no

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Kicki Theander   #Kontakt Mats Evergren   #Plats B-hallen   #Unionen Egenf