Revisjon

Nettbanken advarer deg mot h?yt forbruk

20-11-2012 10:02 Storebrand N? kan du f? beskjed i nettbanken n?r du er i ferd med ? overskride eget budsjett. Storebrand Bank lanserer et enda bedre planleggingsverkt?y ? i god tid f?r julehandelen starter for fullt.

N? kan du f? beskjed i nettbanken n?r du er i ferd med ? overskride eget budsjett. Bankenes budsjettjenester blir stadig bedre.
? Det har aldri v?rt enklere ? ha full oversikt over egen ?konomi. Det er slutt p? den tiden da nettbanken bare var en oversikt over saldo og siste transaksjoner, sier informasjonssjef i Storebrand Bank Kristina Picard.
Storebrand Bank var blant de f?rste som lanserte budsjettjeneste i nettbanken, og ?Mitt forbruk? ble k?ret til beste nyttetjeneste i 2012. N? er tjenesten kraftig forbedret og inneholder flere nye muligheter for alle som er opptatt av ? holde oversikten.
? Bankene kniver om ? tilby de beste l?sningene, og vi er stolte av ? presentere ?Mitt forbruk versjon 2?. Konkurransen om ? levere gode planleggingsverkt?y kommer kundene til gode, sier Picard.
Kontroll f?r jul
H?y gjeldsgrad og h?yt forbruk kombinert med manglende oversikt og lav kunnskap om privat?konomi skaper problemer for en del nordmenn. F?r jul kan det v?re ekstra vanskelig ? ha kontroll over privat?konomien.
Storebrand ?nsker ? gi kundene st?rre innsikt i hvordan de disponerer ?konomien sin, og ? gi dem verkt?yet som skal til for ? planlegge ?konomien frem i tid. Dette var og er fortsatt utgangspunktet for tjenesten ?Mitt forbruk?.
? Datagrunnlaget ligger allerede i nettbanken, og det er derfor viktig at bankene tar sin del av ansvaret for ? gi kundene innsikt i sin privat?konomi, sier Picard.
Tre nye muligheter i Mitt forbruk:
Kategorisering av inntekter ? p? lik linje med utgifter: N? viser vi ogs? inntektssiden. Du f?r en visuell oversikt over ulike inntekter, og du kan dermed se hele balansen.

Oppdag n?r du er i ferd med ? overskride enkelte budsjettposter: Til n? har vi gitt muligheten til ? sette opp et ?rlig budsjett for alle kategorier. For de fleste vil det ikke v?re relevant ? f?lge med p? alt, derfor legger vi opp til at du kan f?lge utvalgte kategorier og enkelt se n?r du overskrider budsjett.

Egendefinerte ?konomier: Du kan n? organisere kontiene dine i ulike ??konomier? slik at du kan f?lge med p? hva du bruker av penger p? for eksempel familien, huset, bilen eller hytta ? og hva du bruker p? deg selv. Dette er praktisk n?r du for eksempel skal pusse opp, eller har kj?pt ny bolig, da flyr gjerne pengene. Ved ? dele opp forbruket ditt i flere ?konomier kan du enklere se hva som g?r til hva.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy