Marked

Netthandel vokser dobbelt s? mye som butikkhandel

13-08-2013 21:40 Distansehandel Norge Nettbutikkene i Norge omsatte for 13,5 milliarder kroner i Norge i 2012. Det er en ?kning p? sju prosent fra 2011. I samme periode ?kte omsetningen i fysiske butikker med bare 3,4 prosent. Den kraftige veksten i netthandel fortsetter ogs? i 2013. Bare fra januar til mai i ?r har netthandelen ?kt med nesten ni prosent, mens butikkhandelen har ?kt med bare rett over én prosent.

Nettbutikkene i Norge omsatte for 13,5 milliarder kroner i Norge i 2012. Det er en ?kning p? sju prosent fra 2011. I samme periode ?kte omsetningen i fysiske butikker med bare 3,4 prosent. Det viser fersk statistikk fra tall fra Distansehandel Norge og Posten Norge AS. Den kraftige veksten i netthandel fortsetter ogs? i 2013. Bare fra januar til mai i ?r har netthandelen ?kt med nesten ni prosent, mens butikkhandelen har ?kt med bare rett over én prosent.
Data, lyd- og bildeprodukter samt kl?r er de varegruppene forbrukerne kj?per mest av p? nett. Bedrifter som selger data, lyd- og bildeprodukter sto for 30 prosent av omsetningen i netthandelsmarkedet i 2012. Deretter kommer kl?r, sko og tilbeh?r med 16 prosent og helse- og velv?reprodukter med ni prosent. B?ker ?kte med ca 8,5 prosent.
?De siste tallene v?re bekrefter nok en gang en utvikling vi har sett over flere ?r, der omsetningen i netthandelsbedriftene ?ker raskere enn i butikkhandelen. Dette er en utvikling som bare vil akselerere, mener daglig leder i Distansehandel Norge, Gerhard Anthun.
Distansehandel Norge er bransjeorganisasjon for de seri?se netthandlerne, og organisasjonen har etablert godkjenningsordningen Trygg E-Handel.
? Trygg E-Handel er en sikkerhet for forbrukerne, men ogs? en konkurransefordel for bedrifter som lar seg Trygg E-Handel-sertifisere, sier Anthun.
Netthandel = valgfgrihet
En av hovedgrunnene til ?kningen i netthandelen er at dagens forbrukere ?nsker stor grad av fleksibilitet og valgfrihet i hvor, hvordan og n?r de handler.
? Vi kommer til ? se en enda st?rre og raskere ?kning i netthandel framover, og n? kommer de store akt?rene p? banen for fullt, sier Postens netthandelssjef Gunnar Henriksen.
Tradisjonelle butikker ?nsker flere ben ? st? p?, og Henriksen mener at de som er dyktige p? ? drive fysisk butikk ogs? er gode p? ? drive nettbutikk.
Pakken det nye brevet
Veksten i netthandelen betyr at flere pakker skal transporteres rundt til folk i hele landet. Derfor satser Posten Norge mye p? netthandel.
?Pakken er p? mange m?ter det nye brevet. Folk g?r til postkassen med stor forventning n?r de har bestilt noe p? nett, sier Gunnar Henriksen.
Tallene er basert p? Statistisk sentralbyr?s terminvise omsetningsstatistikk for varehandelen samt innhenting av tall fra bedrifter som ikke registreres som postordre/internettbedrifter i Statistisk sentralbyr?s statistikk. Statistikken omfatter omsetningstall fra 1814 netthandelsbedrifter, inkludert postordre.

A to już wiesz?  Eldre barn sikres d?rlig i bil (SE VIDEO: Ikke gj?r denne feilen)

Distansehandel Norge er bransjeorganisasjon for E-handlere i Norge, og har etablert og styrer godkjenningsordningen Trygg E-handel. Organisasjonen er bransjens taler?r og forbrukernes garantist for seri?s og kundevennlig handel.
Med distansehandel menes alle handelsformer der kj?per og selger ikke m?tes fysisk. Organisasjonen ble etablert som Norsk Postordreforening i 1983.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy