Finans

New Market making agreement

AF Gruppen ASA (AFG) har i dag inng?tt ny Markedspleieavtale (likviditetsgaranti) med
Fondsfinans ASA. Avtalen vil l?pe fra og med 1. Februar 2010. Som f?lge av dette har selskapet
terminert eksisterende Markedspleieavtale med Orion Securities AS. Denne vil l?pe til og med 31. januar 2010.

For ytterligere informasjon, kontakt
konserndirekt?r/CFO i AF Gruppen Sverre H?rem, tlf
952 45 167.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy