SE

Nils Holgersson-rapporten: Kraftiga prisökningar p? vatten

Kostnaderna för vatten och avlopp har höjts med hela 3,6 procent det senaste ?ret. Men skillnaden mellan kommunerna är stora.

– Stockholmarna f?r fem glas vatten för samma pris som inv?narna i Tanum betalar för ett, säger Kjell Berndtsson, ordförande i Nils Holgersson-gruppen.
Vatten och avlopp kostar över 6400 kronor mer per ?r i en vanlig trerumslägenhet i Tanum jämfört med Stockholms kommun. Det visar dagens Nils Holgersson-rapport som kartlagt priserna för vatten och avlopp för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner. Där framg?r ocks? att s? m?nga som 26 kommuner har höjt priset med mer än tio procent.
Sommaren och höstens översvämningar p? olika h?ll i landet har satt fokus p? hur s?rbara flera kommuners vattenledningar är. M?nga kommuner behöver göra stora investeringar i vatten- och avloppsnäten. Det är en nödvändighet för att bland annat kunna möta klimatförändringarna. Men Nils Holgersson-rapporten visar att det p? m?nga h?ll har lett till kraftiga prishöjningar.
– Vi uppmanar kommunerna att göra allt man kan för att h?lla nere priserna. Kunderna ska inte bära hela kostnaden för klimatsäkringen, säger Kjell Berndtsson.
Kommuner med högst kostnad för en vanlig trerumslägenhet
Tanum 7 873 kronor/?r
Tjörn 6 993 kronor/?r
Ockelbo 6 893 kronor/?r
Kommuner med lägst kostnad för en vanlig trerumslägenhet
Stockholm 1 493 kronor/?r
Huddinge 1 493 kronor/?r
Väster?s 1 700 kronor/?r
Fakta om rapporten:

I Nils Holgersson-rapporten ?flyttas? en flerbostadsfastighet genom landet och kostnaderna för el och fjärrvärme, sophämtning, vatten och avlopp jämförs. ?rets resultat presenteras i omg?ngar.
Organisationerna bakom rapporten:
Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO. EKAN-gruppen gör faktainsamling, sammanställning och analys av materialet. Prisjämförelser mellan kommuner samt mellan leverantörer finns p? www.nilsholgersson.nu
För mer information, kontakta:
Kjell Berndtsson, ordförande i Nils Holgersson-gruppen, 070-350 05 10
Thomas Folkesson, EKAN-gruppen, 070-556 02 58
Presskontakter:
Rikard Silverfur, näringspolitisk expert Fastighetsägarna Sverige 070-228 71 67
André Johansson, presschef HSB, 070-549 64 04
Anna Wennerstrand, pressekreterare Hyresgästföreningen 076-798 08 74
Jonas Morian, pressansvarig Riksbyggen 0705 64 19 84
Charlotta Lundström, pressansvarig SABO 070-721 20 11

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas. HSB är Sveriges största bostadskooperation med:
ca 548 000 medlemmar
ca 3 900 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
31 regionala HSB-föreningar
HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem ? en röst.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy