Revisjon

Nok en milep?l for Mapei i Nord-Odal

Passerer en halv milliard kroner i omsetning

? ? passere en halv milliard kroner i omsetning er litt av en milep?l, fastsl?r administrerende direkt?r Trond Hagerud i Mapei AS i Nord-Odal. Det skjer mandag 10. desember, noe som blir beh?rig markert ved hj?rnestensbedriften p? Sand, som har vokst til 184 medarbeidere.
Industrieventyret startet i 1976 som Rescon AS og er blitt en ledende norsk leverand?r av lim, fugemasser og andre kjemiske produkter til byggebransjen. 1977 var det f?rste hele drifts?ret, og bare et ti?r senere passerte omsetningen 100 mill. kroner. Etter det har det g?tt slag i slag. I 2001 ble 200 mill. kroner passert, 300 mill. kroner i 2005 og 400 mill. kroner i 2007 ? og n? oppunder jul 2012 viser regnskapet et salg hittil i ?r p? 500.000.000 kroner. Prognosen for hele ?ret 2012 er 530 millioner kroner.
? En fantastisk utvikling, fastsl?r Trond Hagerud som har ledet selskapet siden 1998.
? Vi har blitt verdsatt som en kompetent og ansvarlig partner, og har opplevd en betydelig vekst. Mapei har investert 180 mill. kroner i Odalen de siste ti ?rene, sier Hagerud og fastsl?r at Mapei har v?rt en god eier.
Rescon ble en del av det internasjonale konsernet Mapei i 1999. Det ga medvind som raskt gjorde det ?nye? Rescon Mapei til en nordisk akt?r. Markedsomr?det har vokst og markedsutviklingen i Norden og Baltikum styres n? fra Odalen. Omsetningen i Sverige alene har passert 100 mill. kroner. Det er etablert eget selskap i Danmark og det er ?pnet kontor i Riga.
Mapei er rigget for videre vekst og utvikling, ikke minst fordi et av konsernets 18 forskningssentre er lagt til Sand. Fem prosent av omsetningen brukes til forskning og produktutvikling blant annet rettet mot ?kologisk b?rekraftige produkter og systemer som ikke inneholder l?semidler og forurensende stoffer. Den omfattende satsingen p? forskning og utvikling tiltrekker seg ekspertise og kompetente medarbeidere p? en rekke fagomr?der. Stadig nye arbeidsplasser i Mapei har skapt vekst i Nord-Odal. I tillegg til de mange som pendler til ulike deler av Akershus og Hedmark, er det ogs? en del tilflytting til Nord-Odal.
Odalsbedriften er ledende i Norden p? mange produkter for bygg og anlegg. Olje- og gass industrien har gjennom alle ?r v?rt en betydelig avtaker av produkter, blant annet til undervanns betong.
Navnet ble for et ?r siden endret fra Rescon Mapei til Mapei AS. Mapeikonsernet er verdens st?rste produsenter av lim, fugemasser og kjemiske produkter til byggebransjen.
***
For mer informasjon kontakt adm. direkt?r Trond Hagerud, 91569420 / [email protected]

Om Mapei
Rescon AS har v?rt en ledende norsk leverand?r av lim, fugemasser og andre kjemiske produkter til byggebransjen siden 1976. I 1999 ble vi en del av det internasjonale konsernet Mapei. Under navnet Rescon Mapei ble vi kjent i alle de nordiske landene. Vi har blitt verdsatt som en kompetent og ansvarlig partner, og har opplevd en betydelig vekst.

I oktober 2011 endret Rescon Mapei navn til Mapei AS for og tydeligere vise at firmaet tilh?rer en av verdens st?rste produsenter av lim, fugemasser og kjemiske produkter til byggebransjen. Anlegget i Nord-Odal blir fortsatt hj?rnesteinen for det nordiske markedet.

Mapei er et av verdens st?rste konsern i v?r bransje, og har ansatte i over 80 land i alle verdensdeler. 5 % av omsetningen brukes til forskning og produktutvikling ? rettet mot ?kologisk b?rekraftige produkter og systemer som ikke inneholder l?semidler og forurensende stoffer.

Mapei har 18 forskningssentra, hvorav ett er hos Mapei i Nord-Odal.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Ferd Holding   #Ferd Sosiale Entrepren   #John Giverholt   #Tom Erik Myrland