Hel-

Nordmenn frykter ikke renten

06-04-2011 12:35 Bank2 ASA

Folk flest har et avslappet forhold til gjelden sin, og ser uten bekymring p? en mulig renteoppgang. Samtidig svarer 14 prosent at en oppgang p? 1-3 prosentpoeng vil bli by p? utfordringer for privat?konomien.
Det kommer fram i en unders?kelse som Norfakta har gjennomf?rt for Bank2. 79 prosent av de spurte svarer at de aldri eller sjelden bekymrer seg for gjelda si, og 66 prosent svarer at en rente?kning p? 1-3 prosent i liten grad vil by p? utfordringer i husholdningens privat?konomi.
8 av 10 bekymringsl?se
Mennesker i alderen 30-44 ?r bekymrer seg noe mer for en fremtidig renteoppgang enn andre, og kvinner er noe mer bekymret enn menn. I tillegg viser unders?kelsen at mennesker bosatt i Midt-Norge er mest bekymret for en rente?kning, mens s?rlendingene har et mest avslappet forhold til renten.
Kun 8 prosent av s?rlendingene svarer at en oppgang p? 1-3 prosent vil by p? utfordringer, mens 19 prosent av de spurte i Midt-Norge svarer det samme.
Noen faller utenfor
? Denne unders?kelsen viser at folk flest er komfortable med sitt eget gjeldsniv?, og bekymrer seg lite for renten. Det er egentlig ikke veldig overraskende. ?konomien blant norske husholdninger er god, og renten er historisk lav, sier administrerende direkt?r i Bank2, Raimond Pettersen.
Likevel er det noen som faller utenfor, og Pettersen mener det kan v?re ekstra vanskelig ? v?re blant dem som sliter med ?konomien n?r folk flest er uten bekymringer. S?rlig ser vi en ?kning blant privatpersoner med kredittkortgjeld.
? Det er 8 prosent som svarer at de er bekymret for st?rrelsen p? sitt eget l?n, og 14 prosent svarer at en renteoppgang vil by p? ganske eller meget store utfordringer. Vi vet jo at renten ikke kan holde seg p? dagens niv? i all framtid, og en slik bekymring kan v?re tung ? b?re for mange. Det er nok ogs? en del som kan f?le at de har mislyktes n?r de ser den bekymringsl?sheten som omgir dem. ?konomiske problemer er dessverre ofte forbundet med skam for den det gjelder, sier han.
Veien tilbake
Pettersen mener at de som lever med store bekymringer for sin egen ?konomi b?r fors?ke ? ta noen grep for ? bedre situasjonen.
? Mange blir nok motl?se og har problemer med ? ta de n?dvendige grepene som m? til. Andre opplever at fortiden legger hinder i veien for en bedre ?konomi i fremtiden, sier han, og viser til at mennesker med betalingsanmerkninger og misligholdt gjeld ofte har problemer med ? skaffe seg l?n.
? Dette f?rer dessverre til at mange opplever ? slite med dyre sm?l?n, ubetalte regninger, inkassokrav og strafferenter, sier han.
Bank2 har spesialisert seg p? refinansiering av gjeld, og ?nsker ? hjelpe mennesker som har havnet i slike situasjoner tilbake p? rett spor.
? Det er lett ? tr?kke feil og oppleve ?konomisk motgang, men vi mener at slik motgang b?r v?re midlertidig. Mens ordin?re banker legger stor vekt p? kundens fortid, ser vi f?rst og fremst p? betalingsevnen og viljen. Ved ? samle sm?l?n til ett l?n som for eksempel legges p? toppen av et boligl?n med sikkerhet i eiendommen, gir vi kunden bedre oversikt, lavere kostnader og en mer forutsigbar ?konomisk situasjon. P? den m?ten kan kunden bli ?konomisk friskmeldt, bli kvitt betalingsanmerkninger og slippe bekymringer for ?konomien, sier Pettersen.
Denne typen gjeldsordning har ?kt i popularitet det siste ?ret og man begynner n? ? merke en ?kt p?gang fra frustrerte privatpersoner.
– Det ser ut til at man n? har blitt mer bevisste p? mulighetene ved refinansiering av l?n og gjeld, avslutter Pettersen.
Bank2 ble etablert i 2005. Vi har spesialisert oss p? refinansiering av misligholdt gjeld og bidrar aktivt til at personer og bedrifter som har havnet i ?konomisk uf?re kan f? en ?konomisk omstart. Bank2 er eneste finansinstitusjon i Norge som har spesialisert seg p? ? tilby finansiering til l?nes?kere som av ulike grunner ikke kvalifiserer for l?n i andre banker. Privatpersoner, enkeltmannsforetak og bedrifter som kan stille tilfredsstillende sikkerhet i form av pant i fast eiendom eller ved kausjon kan f? l?n i Bank2 selv om det foreligger betalingsanmerkninger eller lignende.

Ved utgangen av 3. kvartal 2010 hadde Bank2 brutto utl?n p? 903,1 millioner kroner. Bank2 ?nsker ? etablere seg som en foretrukket samarbeidspartner for landets ordin?re banker, og v?re en tilbyder av supplerende l?neprodukter som kan bidra til ?konomisk friskmelding av flest mulig bankkunder.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy