Revisjon

Nordmenn kan spare 500 millioner i ?ret

En analyse gjennomf?rt av KLP Kapitalforvaltning viser at norske fondssparere kan spare 500 millioner kroner i ?ret, og samtidig tjene mer. Jo dyrere fondet er, jo lavere er meravkastningen.
KLP har analysert sammenhengen mellom avkastningen og pris p? fond i det norske markedet. Resultatene viser at norske fondskunder generelt betaler en h?y pris for ? investere sine sparepenger og at dette f?rer til lavere avkastning p? investeringene enn hva som er mulig. Uavhengig av om vi ser p? ett, tre eller fem ?rs historikk er trenden den samme. Jo dyrere fondet er – jo lavere er meravkastningen.
– Det er lite som tyder p? at dyre fond skaper mer verdi for kundene i kroner og ?re. Tvert imot viser v?re unders?kelser det motsatte. Billig er rett og slett best, sier administrerende direkt?r H?vard Gulbrandsen i KLP Kapitalforvaltning.
KLP ?nsker ? p?peke at det er minst like viktig ? ha oppmerksomhet p? kostnader n?r man investerer, som ved andre typer innkj?p.
– Vi mener de som forvalter andres midler har et s?rlig ansvar for ? minimere kostnadene, da vil de sikre kunden best mulig avkastning. Og avkastning er jo det kunden kj?per., sier Gulbrandsen.
Indeksfond har vokst i popularitet, men sett i forhold til hvor kapitalen i dag er plassert er andelen av fri kapital i indeksfond fortsatt sv?rt lav. KLPs beregninger viser at det i dag er i overkant av 20 000 personer som har andeler i indeksfond (antall kundeforhold), mens det er ca 1,6 millioner kundeforhold innenfor aksjefond totalt.
– En stor andel av forvaltningshonoraret i fond har tradisjonelt g?tt videre til distribusjonsnettet som betaling for kunder?dgivning og distribusjon. Fondssparerne betaler dermed indirekte et ?rlig honorar til distribusjonsapparatet uavhengig av hvor lenge det er siden de kj?pte , sier St?le ?ksnes, administrerende direkt?r i KLP Fondsforvaltning.
Om analysen
Analysen er basert p? tall fra Verdipapirfondenes forening, Morningstar og Dagens N?ringsliv. Fondene som er sammenlignet er innenfor kategoriene norske aksjefond, nordiske aksjefond, globale aksjefond og Norsk/internasjonale fond. Avkastnings- og kostnadstallene er hentet i juli i ?r. Analysen er gjennomf?rt med tall fra ett, tre og fem ?rs historikk.
M?let med analysen er ? synliggj?re hvor viktig det er ? ha oppmerksomhet p? kostnader n?r man investerer. De aller fleste personer har oppmerksomhet p? kostnader ved innkj?p av varer og tjenester. Oppmerksomheten p? kostnader er ikke like stor n?r sparepenger skal investeres.
Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 324 milliarder kroner.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Europe   #Microsoft Dynamics   #Movex M3   #SAP