Offentlig ?konomi

Nordmenn ?ker gjelden

Ferske ligningstall som inkassobyr?et Intrum Justitia har innhentet fra Statistisk sentralbyr?, viser at gjennomsnittlig personlig gjeld ?kte fra 537.700 til 565.200 kroner i l?pet av 2010. Dette tilsvarer en vekst p? 5,1 prosent i l?pet av ?ret. De 10 siste ?rene har ?kningen v?rt p? formidable 130 prosent.

Stiger med boligprisene
– Boligl?n utgj?r en stor del av den totale gjelden, og med stigende boligpriser er det ikke unaturlig at ogs? gjelden ?ker, sier administrerende direkt?r Reidun Korsnes i Intrum Justitia.

Hun er imidlertid bekymret over situasjonen for unge som skal inn p? boligmarkedet.

– Det er en reell fare for at f?rstegangskj?pere l?ner mer til sin f?rste bolig enn de har r?d til. Hvis boligrenten stiger, kan de f? en anstrengt ?konomi, advarer hun.

Kan f? rentesmell
Selv om det generelt er utsikter for lav rente p? boligl?n i Norge fremover, kan mange f? seg en ubehagelig overraskelse hvis boligprisene begynner ? falle. Da vil bankene f? d?rligere sikkerhet og kreve h?yere rente.

– Hvis verdien av boligen s? vidt ligger innenfor 80 prosent av l?netakst, vil et fall i boligprisene trolig medf?re en vesentlig h?yere rente. Dette b?r man ta hensyn til ved kj?p av bolig, r?der Intrum Justitia-lederen.

Handler p? kreditt
Hun p?peker at ogs? forbruksgjelden er i vekst i Norge. Det merkes p? antall inkasso saker.

– Antallet inkassosaker ?ker fra ?r til ?r, og i mange av sakene sliter skyldnerne med h?y kredittkortgjeld og andre forbruksl?n. Dette viser hvor viktig det er ? sette opp et budsjett slik at du ikke bruker mer enn du har, sier hun.

Vekst-Agder
Blant fylkene er det Vest-Agder som har hatt den st?rste gjeldsveksten de siste 10 ?rene. Der har gjennomsnittlig personlig gjeld ?kt fra 227.400 til 569.300 kroner, som tilsvarer en vekst p? 150,4 prosent.

Den laveste veksten har v?rt i Sogn og Fjordane, hvor gjelden har ?kt med 100 prosent til 414.700 kroner.

Det er imidlertid i Oslo at innbyggerne har h?yest gjennomsnittlig gjeld med 707.100 kroner.

Asker topper
Blant kommunene er det naboene Asker og B?rum som kan vise til den h?yeste personlige gjelden. I Asker er snittgjelden p? 772.700 kroner, mens b?ringene i snitt har l?nt 769.700 kroner.

P? bunnen av kommunelisten ligger Beiarn med en gjennomsnittlig personlig gjeld p? 186.000 kroner.

Iveland topper listen over kommuner som har hatt den h?yeste gjeldsveksten de 10 siste ?rene. Der har den personlige gjelden ?kt med 204,3 prosent. I denne kommunen har boligprisen hatt en kraftig vekst de siste ?rene.
Intrum Justitia er Europas ledende akt?r p? kredittadministrative tjenester og inkasso. Ved ? tilby effektive tjenester og h?y kvalitet overfor b?de kunder og skyldnere, bidrar vi til at kundene v?re f?r en bedre kontantstr?m, langsiktig l?nnsomhet og kan beholder flere av sine kunder.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Basware Norge   #EESPA   #Esa Tihil   #USA