Revisjon

Nordmenn t?ler ikke lavere inntekt

17-12-2012 16:08 Storebrand Halvparten av norske arbeidstakere trenger minst det de tjener i dag for ? klare seg godt ?konomisk. De f?rreste t?ler ? g? ned 20 prosent i l?nn. ? Sett i lys av dette er det urovekkende ? vite at mange kun har folketrygden ? falle tilbake p? dersom de skulle bli uf?re, sier forbruker?konom Knut Dyre Haug.

Halvparten av norske arbeidstakere trenger minst det de tjener i dag for ? klare seg godt ?konomisk. De f?rreste t?ler ? g? ned 20 prosent i l?nn. ? Mange har en s?rbar privat?konomi, sier Knut Dyre Haug i Storebrand.
Sv?rt mange vil f? problemer med privat?konomien dersom inntekten skulle minke, viser en fersk unders?kelse gjennomf?rt av Norstat for Storebrand. Hele 51 prosent av oss trenger hele inntekten vi har i dag ? eller enda mer ? for ? klare oss godt ?konomisk. Bare én av fire tror de ville t?lt ? g? ned 20 prosent i l?nn.
? Sett i lys av dette er det derfor urovekkende ? vite at minst en halv million yrkesaktive nordmenn ikke har uf?reforsikring, verken gjennom jobben eller privat. De har kun folketrygden ? falle tilbake p? dersom de skulle bli uf?re. Og det gir lite ? leve av, sier Knut Dyre Haug, som er forbruker?konom i Storebrand.
Dobbel ulykke
Livet endres drastisk n?r man f?r en sykdom eller skade som gj?r at man blir uf?r. ? For mange blir uf?rhet en dobbel ulykke, sier ?yvind R?st i Dine Penger.
? I tillegg til ? miste en god helse og muligheten til ? jobbe rammes man av at ?konomien blir elendig. Man kan bli n?dt til ? selge boligen og m? finne en billigere m?te ? leve p?.
Han p?peker at de f?rreste har en god uf?reforsikring gjennom jobben. Derfor b?r man ha en privat forsikring i tillegg.
? Det er kun de rikeste som klarer seg godt uten forsikring dersom de blir uf?re, sier R?st.
Stadig flere uf?re
I dag finnes det flere enn 300 000 uf?re her i landet, og antallet vokser, if?lge NAV. Likevel er seks av ti nordmenn ikke bekymret for at nettopp de kan bli uf?re, if?lge unders?kelsen. Hver tredje aner ikke hva de vil f? utbetalt dersom de blir uf?re.
? Ta for eksempel en person som tjener 400 000 i ?ret, og som blir uf?r ved 40 ?r. Med en uf?repensjon kun fra folketrygden vil vedkommende sitte igjen med en inntekt p? rundt 200 000 kroner. Da vil familien risikere ? m?tte selge boligen. En uf?reforsikring vil kunne b?te p? dette, og gi 50 000-100 000 kroner ekstra i ?ret, sier Dyre Haug.
Han peker ogs? p? innf?ringen av obligatorisk tjenestepensjon som 700 000 arbeidstakere fikk i 2006.
? Blant disse er det nesten ingen som har forsikret seg mot uf?rhet. De har nok ikke f?tt med seg at arbeidsgiverne den gang tegnet minimumsordninger som bare inneholdt pensjonssparing, ikke uf?repensjon.
? Skaff deg en oversikt
?yvind R?st anbefaler alle ? skaffe seg en oversikt over hva de ligger an til ? f? dersom de skulle bli uf?re. Er det for lite b?r de skaffe seg en privat uf?reforsikring.
? Sammenlign priser p? ulike forsikringer. Sett sammen en kombinasjon av uf?rerente og uf?rekapital som passer for din ?konomi og livssituasjon, r?der R?st.

A to już wiesz?  Desember er bulketid - unng? dobbel ergrelse

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy