valutasp?rsm?l

Nordnet f?rst ute med ? fjerne avgifter og skatt p? aksjesparing

02-09-2011 09:50 Nordnet Norge

Internettbanken Nordnet r?sker opp i sparemarkedet: Gir for f?rste gang sm?sparerne samme mulighet som rikfolk til ? unng? skatt p? aksjegevinster.
Nordnets nye Investeringskonto Zero gj?r at privatpersoner slipper ? bli beskattet for l?pende gevinster p? aksjer og fond, og det uten noen ekstra kostnader eller gebyrer.
– Zero st?r for null skatt p? gevinst og null faste kostnader, sier Anders Skar, daglig leder i Nordnet Norge.
Gjennom Investeringskonto Zero kan du handle aksjer og fond uten at gevinster beskattes. Beskatning skjer f?rst n?r pengene en gang i fremtiden tas ut. Dette ?ker din forventede avkastning, siden du ogs? kan reinvestere pengene du normalt ville betalt i skatt.
– Utsatt skatt er kanskje den skattefordelen som merkes best i privatinvestorers lommebok, sier Skar.
Det er ingen kostnader for ? opprette kontoen, ingen kostnader for ? sette inn eller ta ut penger og ingen kostnader for administrasjon. De aller fleste fond er det gratis ? handle, og for aksjer gjelder Nordnets standard priser, herunder ogs? Mini-kurtasje, som er Norges billigste.
Skar p?peker at man n? kan justere portef?ljen sin uten ? tenke p? skatten. I det siste har mange sm?sparere sittet gjennom b?rsnedturen fordi de ikke ville realisere gevinster og dermed betale skatt. Med Investeringskonto Zero kunne de flyttet penger fra aksjer til bankkonto uten ? tenke p? skatt.
Gebyrer har ?delagt
Denne typen investeringskontoer har i prinsippet eksistert lenge, under navn som fondskonto, unit link og investeringskonto. Problemet har v?rt at kundene er blitt belastet med gebyrer som har gjort produktene mindre interessante.
– Dette er et godt produkt, men et godt produkt som bankene til n? har ?delagt med gebyrer. Norske banker har tjent milliarder p? h?ye gebyrer p? spareprodukter. Nordnet setter kunden i h?ysetet, og g?r derfor i bresjen ved fjerne gebyrene, sier Skar, som har sv?rt h?ye forventninger til Investeringskonto Zero.
Enklere liv
Skatten er ikke den eneste fordelen med Investeringskonto Zero. Til n? har rapportering av gevinster og tap v?rt komplisert. Beregningen p?virkes av hvor lenge aksjer har v?rt eid, av skjermingsfradrag, utbytte, aksjesplitter og -spleiser.
– I Nordnet ser vi at denne hverdagen blir s? kompleks for mange at de gir opp sin aksje- og fondssparing, sier Skar.
Med Investeringskonto Zero h?ndterer Nordnet alt. Det eneste du f?r er en ?rsoppgave.
Fjerner diskriminering
Skar peker ogs? p? at Investeringskonto Zero gj?r at du og jeg kan gj?re det samme som rike mennesker har gjort lenge, nemlig ? utsette skatten. Til n? har dette v?rt gjort ved ? investere gjennom aksjeselskaper, som ikke betaler skatt p? gevinster f?r pengene tas ut av selskapet. ? opprette et aksjeselskap er imidlertid ikke hensiktsmessig med mindre man plasserer mye penger.
Skar mener denne diskrimineringen av privatpersoner i forhold til aksjeselskaper er en sv?rt uheldig virkning av dagens skattesystem.
– Vi ?nsker med dette ? utfordre b?de konkurrenter og myndigheter. Over en million nordmenn investerer i aksjer og fond. Endelig kan disse f? skattefordeler som tidligere har v?rt forbeholdt aksjeselskaper og rike mennesker, sier Skar.
For ytterligere informasjon, kontakt: Anders Skar, Daglig leder Nordnet Norge, +47 233 330 16, +47 959 222 77 – [email protected]

A to już wiesz?  For feige n?r vi sparer til pensjon

Fakta:
Det har lenge eksistert kapitalforsikringsprodukter under navn som fondskonto, unit link og investeringskonto. Dette er produkter hvor kunden selv bestemmer fordelingen mellom ulike verdipapirer innenfor kontoen. En viktig fordel er at spareren kan utsette beskatning av realiserte gevinster inntil disse tas ut av kontoen. I 2007 var Nordnet f?rst ute med ? ?pne for handel med enkeltaksjer i slike produkter. Til n? har alle slike kontoer p?f?rt kunden ekstra gebyrer. N? er Nordnet f?rst ute med ? fjerne alle ekstragebyrer.
Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 384,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy