Hel-

Noreco fortsetter som uavhengig selskap

Stavanger, 23. mars 2011: Norwegian Energy Company ASA (Noreco) annonserte i
oktober at selskapet satte i gang en bred gjennomgang av sine strategiske
alternativ i den hensikt ? fremme aksjon?rverdiene i selskapet. Som ledd i denne
gjennomgangen har Noreco og selskapets r?dgivere v?rt i dialog med en rekke
interesserte parter og unders?kt ulike strukturelle alternativ, inkludert
fusjoner og salg av hele eller deler av selskapet.

Etter en grundig evaluering av alternativene og de bud og interesse som har
kommet fram i prosessen, og tatt i betraktning det betydelige potensialet for
verdiskaping i selskapets portef?lje kombinert med sterk bedring i
markedsforholdene for olje, har styret konkludert med at et salg av hele eller
deler av selskapet per i dag ikke ville ha representert det mest verdiskapende
alternativet for selskapet og dets aksjon?rer.

Noreco produserer for tiden omlag 10.000 fat oljeekvivalenter (oe) per dag fra
?tte felt i Danmark og Norge. Neste ?r vil selskapet f? betydelig ny produksjon
fra p?g?ende feltutbygginger. Dette vil utvide Norecos portef?lje av
produserende felt, og vil ogs? med dagens oljepriser gi selskapet sterk
kontantstr?m og styrket finansiell stilling.

Selskapet er i gang med et omfattende utforskingsprogram som i ?r vil teste et
risikojustert ressurspotensiale p? n?r 100 millioner fat oljeekvivalenter, med
potensiale for meget stor verdiskaping. Selskapet har ogs? en betydelig
portef?lje med funn som vil bli videre bearbeidet og bragt fram mot
utbyggingsbeslutninger.

Som ledd i selskapets normale forretningsvirksomhet vil Noreco fortsatt jobbe
aktivt med sikte p? salg av enkeltst?ende eller pakker av eiendeler til aktuelle
interessenter.

Endringer i ledelsen
Noreco melder i dag ogs? at Scott Kerr har besluttet ? trekke seg som selskapets
administrerende direkt?r (CEO).

“?rene i Noreco har v?rt meget spennede, og til tider ogs? utfordrende. Vi har
n? fullf?rt en omfattende strategisk gjennomgang og konkludert med at Noreco
fortsetter som et uavhengig oljeselskap. Ved denne korsvei har jeg besluttet ?
trekke meg,” sier Scott Kerr.

“Scott Kerr har ledet Noreco siden starten i 2005, og han har v?rt en sterk
drivkraft i ? bygge opp selskapet til ? bli en respektert industriell akt?r med
en sterk portef?lje og en meget kompetent organisasjon. Jeg vil takke Scott for
innsatsen og ?nsker ham lykke til videre, ” sier Norecos styreformann Lars
Takla.

Styret har utnevnt Einar Gjelsvik (38) som fungerende CEO. Gjelsvik har v?rt
ansatt i Noreco siden 2006, senest som Driftsdirekt?r (COO). Han har ogs? v?rt
selskapets Direkt?r for strategi og investorkontakt. F?r han begynte i Noreco
hadde Gjelsvik ulike stillinger i BP. Gjelsvik er sivilingeni?r og har ogs?
mastergrad i administrasjon og strategisk ledelse.

Rebekka Glasser Herlofsen (40) er utnevnt som Finansdirekt?r (CFO). Herlofsen
har v?rt styremedlem i Noreco siden 2009, men vil n? tre ut av styret i
forbindelse med denne utnevnelsen. Hun har bred erfaring som styremedlem i flere
selskaper, og har hatt ledende stillinger i BW Gas og Enskilda Securities.
Herlofsen erstatter Erik Borg som har v?rt fungerende CFO siden februar. Borg
fortsetter som ?konomisjef i selskapet.

Kjetil Bakken (39) er utnevnt som Direkt?r for strategi og investorkontakt.
Bakken kommer fra stillingen som Investor relations manager i selskapet, og hans
tidligere erfaring inkluderer aksjeanalyse i Fondsfinans og investorkontakt i
Norsk Hydro. Han erstatter Rune Martinsen, som skal begynne som Operations
Manager for Centrica i Norge. Martinsen har v?rt ansatt i Noreco siden 2005 og
har hatt flere ledende stillinger i selskapet.

Kontaktpersoner:
Kjetil Bakken, Direkt?r for strategi og investorkontakt (+47 91 889 889)
Jan Petter Stiff, pressekontakt (+47 995 13 891)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Sparebankstiftelsen Ringerike