skattesp?rsm?l

Norges Bank burde ventet

sier NHOs sjef?konom Tor Steig. Med den sterke kronen og st?rre usikkerhet i europeisk ?konomi burde Norges Bank ventet med ? sette opp renten denne gang. Lav rente i euro-omr?det kombinert med s?rnorske rente?kninger vil ramme Norges konkurransekraft.
Bedriftene sier selv at en ansvarlig ?konomisk politikk som bidrar til lavt renteniv? og konkurransekraftig kronekurs er h?yest prioritert. Som f?lge av valutautviklingen og lave internasjonale renter valgte Norges Bank tidligere i ?r ? redusere den s?kalte rentebanen. Dette burde banken ha fulgt opp med ? utsette ogs? denne rente?kningen.

For ytterligere informasjon:
Informasjonssjef ?yvind Lind Petersen
Telefon: 9524 1338
E-post: [email protected]

Similar Posts