valutasp?rsm?l

Norsk-japansk samarbeidsavtale om maritim teknologi

viseminister for International Affairs signerte Memorandumet i samband med ?pning av Norshipping og Maritime Summit p? Lillestr?m i dag. – Samarbeidsavtalen inneber eit tettare samarbeid

viseminister for International Affairs signerte Memorandumet i samband med ?pning av Norshipping og Maritime Summit p? Lillestr?m i dag.
– Samarbeidsavtalen inneber eit tettare samarbeid mellom Noreg og Japan p? viktige omr?de som LNG

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy