del?rsrapporter

Norske banker satser mobilt med Todos AB

Sterkt resultat fra underliggende

Eksportfinans hadde netto renteinntekter p? 1,5 milliarder kroner i 2009. Dette er 647 millioner kroner h?yere enn foreg?ende ?r. Selskapet har i 2009 hatt historisk h?ye utbetalinger av eksportrelaterte l?n.

Eksportfinans hadde et netto overskudd f?r urealiserte tap og gevinster p? 1,04 milliarder kroner i 2009, mot 216 millioner kroner i 2008.

Eksportutl?n
Nye utbetalinger av eksportrelaterte l?n var historisk h?yt i 2009. Nye utbetalinger i l?pet av ?ret var 28,1 milliarder kroner, sammenlignet med 25,3 milliarder kroner i 2008. Volumet av utest?ende eksportutl?n var 81,4 milliarder kroner pr. 31.12.09, sammenlignet med 80,4 milliarder kroner ved ?rsslutt i 2008.

Innl?n
Eksportfinans la ut to obligasjonsl?n (s?kalte benchmarktransaksjoner) i l?pet av fjerde kvartal.
En global benchmarktransaksjon p? USD 1,5 milliarder med 5-?rs l?petid spesielt rettet mot amerikanske investorer, og en transaksjon p? CHF 225 millioner med 9,5 ?rs l?petid rettet mot sveitsiske investorer. Nye innl?n pr. 31.12.09 bel?p seg til 69,3 milliarder kroner fordelt p? 1023 transaksjoner, sammenlignet med 93,7 milliarder kroner fordelt p? 836 transaksjoner i 2008.

Resultat
Totalresultatet for Eksportfinans viste et underskudd p? 1,46 milliarder kroner i 2009, i f?lge den internasjonale regnskapsstandarden IFRS. Det negative resultatet skyldes en reversering av urealiserte gevinster p? Eksportfinans’ gjeld. Bakgrunnen er normalisering i de internasjonale finansmarkedene som f?rte til en reduksjon i internasjonale kredittspreader i 2009. Dette medf?rte en reversering av netto urealiserte gevinster til virkelig verdi av Eksportfinans’ egen gjeld som ble bokf?rt i 2008 og i begynnelsen av 2009. Mens Eksportfinans bokf?rte urealiserte gevinster p? 4,9 milliarder kroner av selskapets gjeld (netto inklusive derivater) for ?ret 2008, var det tilsvarende resultatet i 2009 et urealisert tap p? 3,9 milliarder kroner. Pr. 31.12.09
utest?r 1,8 milliarder kroner i urealiserte gevinster som vil bli reversert som urealiserte tap i fremtiden. Disse urealiserte tapene p?virker ikke selskapets kjernekapital i vesentlig grad.

A to już wiesz?  ?RLIG OVERSIKT 2009

Basert p? de gode resultatene av underliggende forretningsdrift foresl?r styret overfor generalforsamlingen at det utbetales et ordin?rt utbytte til aksjon?rene p? 700 millioner kroner.

– ?ret vi legger bak oss har v?rt preget av finanskrisen i f?rste halv?r, med p?f?lgende tegn til normalisering i andre halv?r. Norsk og internasjonal ?konomi har v?rt preget av dette. I en slik situasjon er vi glade for at vi har kunnet spille en viktig rolle for v?re kunder, samtidig som vi har oppn?dd et godt resultat fra underliggende forretningsdrift, sier administrerende direkt?r
i Eksportfinans, Gisele Marchand.

Eksportfinans’ rapport for fjerde kvartal 2009 er tilgjengelig via v?re nettsider www.eksportfinans.no

Kontaktpersoner:
Administrerende direkt?r Gisele Marchand, tlf: 22 01 23 70, e-mail: [email protected]
Direkt?r for stab/ kommunikasjonsdirekt?r Elise Lindb?k, mobil: 90 51 82 50,
e-mail: [email protected]

Source: Millistream

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy