Finans

North Energy starter aksjetegning f?r notering p? Oslo Axess

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
NOT FOR DISTRIBUTION TO U.S. NEWS WIRE SERVICES OR FOR DISSEMINATION IN THE
UNITED STATES
(Oslo/Alta, 25. januar 2010) North Energy ASA, et lete- og produksjonsselskap
med fokus p? Norskehavet og Barentshavet, starter i dag aksjetegning i
forbindelse med noteringen av selskapet p? Oslo Axess.
Den ekstraordin?re generalforsamlingen vedtok den 21. januar ? utstede mellom
7,142 millioner og 14 millioner aksjer (“Emisjonen”) i forbindelse med den
forest?ende b?rsnoteringen p? Oslo Axess.
Det er fastsatt et indikativ prisintervall for Emisjonen p? NOK 25 til NOK 33
per aksje. Tegningsperioden er fra og med 25. januar 2010 til og med 3. februar
2010 kl 17:30 (norsk tid).
Emisjonen vil inneb?re et brutto emisjonsprovenyet p? inntil NOK 350 millioner,
og vil sette Selskapet i stand til ? gjennomf?re boreprogrammet p? ?tte br?nner
innen utgangen av 2012.
F?rste handelsdag p? Oslo Axess forventes ? v?re 5. februar 2010, betinget av at
Selskapet oppfyller de vilk?r for notering p? Oslo Axess som fastlegges i
b?rsstyrem?tet den 28. januar 2010.
Emisjonen best?r av en institusjonell transje, rettet mot institusjonelle
investorer og andre profesjonelle investorer i Norge og internasjonalt, samt en
retail-transje overfor allmennheten i Norge. Emisjonen inkluderer ogs? en
ansattetransje, hvor de ansatte i Selskapet tilbys ? tegne 200 aksjer med en
rabatt p? 20 % i forhold til den endelige tegningskursen.
I tillegg vil Selskapet utstede inntil 2.000.000 vederlagsaksjer til aksjon?rene
i 4 sea energy AS til en samlet verdi av NOK 50 millioner basert den
tilbudsprisprisen i Emisjonen, i forbindelse med oppkj?pet av 4 sea energy AS
som vil gjennomf?res s? snart som mulig etter gjennomf?ring av Emisjonen.
Selskapet vil ogs? utstede opp til 1.400.520 aksjer i forbindelse med ut?velse
av tidligere utstedte tegningsretter til 20 % rabatt basert p? tilbudsprisen i
Emisjonen.
Etter gjennomf?ring av Emisjonen vil visse medlemmer av Selskapets ledelse i
l?pet av en 14-dagers periode kunne ut?ve opsjoner til ? tegne et antall nye
aksjer tilsvarende opp til en samlet eierandel p? 5,5% i Selskapet etter
gjennomf?rt Emisjon. Innl?sningskurs for disse aksjene er mellom NOK 15 og NOK
25 per aksje.
– Vi har mottatt oppmuntrende tilbakemeldinger p? Selskapet og lisensportef?ljen
gjennom v?r innledende dialog med investorer i Norge og utlandet.. Tildelingen i
TFO 2009 har dessuten vist at North Energy blir tildelt andeler i attraktive
lisenser p? lik linje med etablerte oljeselskaper. Gjennom noteringen p? Oslo
Axess f?r aksjon?rene mulighet til ? handle aksjen p? en regulert markedsplass.
Emisjonen gir North Energy finansiell styrke til ? gjennomf?re v?rt ambisi?se
boreprogram samt vurdere andre gode forretningsmuligheter, sier Erik Karlstr?m,
administrerende direkt?r i North Energy.
Et tilbudsdokument er utarbeidet i forbindelse med b?rsnotering og er
tilgjengelig p? Selskapets, hovedtilretteleggeres og medtilretteleggeres
adresser:
North Energy ASA
Kunnskapsparken, Markedsgata 3, N-9504 Alta, Norway
Telefon: +47 78 60 79 50
Telefax: +47 78 60 83 50
http://www.northenergy.no”>www.northenergy.nohttp://<http://www.northenergy.no/>”><http://www.northenergy.no/>
Hovedtilretteleggere:
RS Platou Markets AS
Telefax: +47 22 01 63 54
Telefon: +47 22 01 63 00
http://www.platoumarkets.com”>www.platoumarkets.comhttp://<http://www.platoumarkets.com/>”><http://www.platoumarkets.com/>
SEB Enskilda AS
Telefax: +47 21 00 89 62
Telefon: +47 21 00 85 00
http://www.sebenskilda.no”>www.sebenskilda.nohttp://<http://www.sebenskilda.no/>”><http://www.sebenskilda.no/>
Pareto Securities AS
Telefax: +47 22 87 87 15
Telefon: +47 22 87 87 00
http://www.pareto.no”>www.pareto.nohttp://<http://www.pareto.no/>”><http://www.pareto.no/>
Medtilretteleggere:
SpareBank 1 Nord-Norge Securities
Telefax: +47 77 62 20 86
Telefon: (+47 915) 02244
http://www.snnsec.no”>www.snnsec.nohttp://<http://www.snnsec.no/>”><http://www.snnsec.no/>
Argo Securities AS
Telefax: +47 24 14 74 01
Telefon: +47 24 14 74 00
http://www.argosec.no”>www.argosec.nohttp://<http://www.argosec.no/>”><http://www.argosec.no/>
For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med:
Erik Karlstr?m, CEO, + 47 47 65 29 90
Knut S?berg, CFO, + 47 91 80 07 20
Om North Energy
North Energy er et lete- og produksjonsselskap med hovedkontor i Alta. Selskapet
har, forutsatt gjennomf?ring av kj?pet av 4 sea energy AS, andeler i 13 lisenser
i Norskehavet, Barentshavet og Nordsj?en. North Energy ble tildelt andeler i tre
lisenser gjennom TFO 2009. North Energy ble prekvalifisert som operat?r i mars
2009.
Selskapet fokuserer p? letevirksomhet i den nordlige delen av den norske
kontinentalsokkelen og er en p?driver for ?pning av letevirksomhet i Lofoten og
Vester?len. Selskapet har 38 ansatte ved hovedkontoret i Alta og kontoret i Oslo
http://www.northenergy.no”>www.northenergy.nohttp://<http://www.northenergy.no/>”><http://www.northenergy.no/>
Important Notice
The contents of this announcement have been prepared by and are the sole
responsibility of North Energy ASA (“North Energy”). The Managers and
Co-Managers are acting exclusively for North Energy and no one else and will not
be responsible to anyone other than North Energy for providing the protections
afforded to their respective clients, or for advice in relation to the
contemplated offering, the contents of this announcement or any of the matters
referred to herein.
The distribution of this announcement and other information in connection with
the offering may be restricted by law in certain jurisdictions. Persons into
whose possession this announcement or such other information should come are
required to inform themselves about and to observe any such restrictions. This
announcement may not be used for, or in connection with, and does not
constitute, any offer to sell, or an invitation to purchase, any securities. The
offering will not be made in any jurisdiction or in any circumstances in which
such offer or solicitation would be unlawful.
The new shares offered in the offering have not been and will not be registered
under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “U.S. Securities Act”),
or any state securities laws, the shares will not be offered or sold in or into
the United States. The shares have not been and will not be registered under the
applicable securities laws of Australia, Canada or Japan and may not be offered
or sold within Australia, Canada or Japan.
All investment is subject to risk. The value of North Energy shares may go down
as well as up. Past performance is no guarantee of future returns. Potential
investors are advised to seek expert financial advice before making any
investment decision.
[HUG#1376696]
Investor Presentation: http://
Source: Millistream / Hug

Similar Posts