valutasp?rsm?l

Northrop Grumman Park Air Systems leverer bakketrafikk-anlegg til Muscat og Salalah flyplasser i Oman

Norsk teknologi bidrar til ?kt flysikkerhet i Gulf-omr?det
Northrop Grumman Corporations norske datterselskap, Northrop Grumman Park Air Systems, skal levere et avansert anlegg for overv?king og styring av bakketrafikk p? Omans internasjonale flyplasser.
Kontrakten, som er inng?tt med spansk Indra Sistemas er en del av et landsomfattende moderniseringsprogram igangsatt av Omans sivile luftfartsdirektorat og som skal ferdigstilles i april 2015.
?Det var en sterk internasjonal konkurranse om denne kontrakten. ? vinne denne sikrer v?r posisjon som den ledende leverand?r av bakketrafikk-systemer i Midt-?sten?, sier Eldar Hauge, administrerende direkt?r i Northrop Grumman Park Air Systems. ?Samarbeidet med Indra vil gi Omans hovedflyplassene et lufttrafikk-kontrollsystem i verdens klasse.?
L?sningen er basert p? NOVA 9000-systemet utviklet av Northrop Grumman Park Air Systems i Horten. NOVA 9000 integrerer og bearbeider radar- og relatert data for ? gi grafisk overblikk over fly og kj?ret?y p? flyplassens ferdselsomr?de inn p? flygeledernes monitorer i flyt?rnet. Kontrakten omfatter ogs? et passivt multilaterasjon-sensorsytem som blir levert av tjekkisk ERA. Indra Sistemas leverer selve bakkeradarene som blir integrert i NOVA 9000?systemet.
NOVA 9000-systemene blir installert ved Oman?s Muscat International (Seeb) og Salalah International flyplasser. Innf?ring av NOVA 9000 er en del av en omfattende opprustning av disse og seks andre regionale flyplasser som p?g?r i Oman.
Northrop Grumman Park Air Systems, med lokaler i Oslo og Horten, leverer kommunikasjons-, navigasjons-, og overv?kningssystemer for luftrom verden over.
Northrop Grumman Corporation er et ledende selskap innen global sikkerhet som leverer innovative systemer, produkter og l?sninger innen flyindustri, elektronikk, informasjonssystemer og tekniske tjenester til statlige og private akt?rer i hele verden.
Kontaktperson(er):
Andrew Fiamingo Telefon:97167361 Mobil:
E-post:[email protected]

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy