Finans

Norway Pelagic ASA finansiell kalender 2010

Norway Pelagic ASA finansiell kalender

Finansiell kalender 2010 for Norway Pelagic ASA:

25. februar 2010 Resultat 4. kvartal 2009

11. mai 2010 Resultat 1. kvartal 2010

6. august 2010 Resultat 2. kvartal 2010

29. oktober 2010 Resultat 3. kvartal 2010

Ordin?r generalforsamling holdes 10. mai 2010

Med forbehold om endring av datoer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1366564]

Source: Millistream / Hug

A to już wiesz?  Etman International ASA 3. kvartalsrapport - tilleggsinfo

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy