b?rs

Norwegian fl?y 16 prosent flere passasjerer i november

Det vises til melding sendt 6. desember 2010 vedr?rende potensiell utstedelse av
obligasjoner.

Schibsted ASA har utstedt NOK 700 mill. i form av nye usikrede obligasjonsl?n i
det norske obligasjonsmarkedet.

NOK 300 mill. har forfallsdato i desember 2013, med en rente p? 3 m?neders NIBOR
pluss 150 basispunkter. NOK 400 mill. har forfallsdato i desember 2015, med en
rente p? 3 m?neders NIBOR pluss 205 basispunkter.

Som tidligere annonsert, er form?let med de foresl?tte obligasjonsl?nene ? ?ke
antall kilder til finansiering og ? diversifisere Schibsteds l?nestruktur.

Nordea Markets og SEB Merchant Banking har v?rt tilretteleggere for
obligasjonsl?nene.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Nordea Markets
John Hoel
Tlf: +47 22 48 77 85

SEB Merchant Banking
Petter Andreassen
Tlf: +47 22 82 72 11

Schibsted ASA
Trond Berger, Konserndirekt?r ?konomi og finans
Mob: +47 916 86 695

Oslo, 7. desember 2010

SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #KLP