skattesp?rsm?l

Norwegian kutter kostnader – styrker konkurransekraften

Norwegian legger i dag frem resultatet for f?rste kvartal som viser enhetskostnader p? 40 ?re eks drivstoff. Det er en kraftig kostnadskutt sammenlignet med 2009. Norwegian fraktet vel 2,7 millioner passasjerer i f?rste kvartal 2010, 28 prosent flere enn samme kvartal i fjor. Omsetningen ble p? 1,6 milliarder kroner, en ?kning p? 15 prosent. Netto resultatet etter skatt ble ? 199 millioner kroner.

– Jeg er tilfreds med resultatene i lys av at vi har hatt en sv?rt sterk kraftig passasjer- og produksjonsvekst. Spesielt er jeg forn?yd med at vi har redusert kostnadene og dermed ?kt v?r konkurransekraft. Det var ventet at vi ville se r?de tall for f?rste kvartal. Jeg er glad for at vi har levert bedre tall enn markedsforventningene, sier administrerende direkt?r Bj?rn Kjos.

Kostnadene er kuttet kraftig siden 2009. Enhetskostnaden er kuttet med 11 prosent fra 2009 til 2010, og er n? nede p? 40 ?re, eks drivstoff. Norwegian vil med innfasing av nye og st?rre fly f? en mer effektiv drift og dermed redusere enhetskostnadene ytterligere.

Norwegian har n? 52 fly i fl?ten. Dette kvartalet har selskapet f?tt levert fem nye Boeing 737-800 fly fra Seattle. Innen 2014 vil Norwegian ha en av de mest milj?vennlige og moderne flyfl?tene i Europa.

– Nye fly betyr bedre reiseopplevelse for passasjerene og f?rre forsinkelser som f?lge av teknisk vedlikehold. Samtidig inneb?rer nye fly at vi kan drive enda mer kostnadseffektivt enn i dag. Dette er en flyfl?te for fremtiden, sier Bj?rn Kjos.

Utvalgte n?kkeltall 1. kvartal 2010 (kvartal 2009)
Antall passasjerer: 2,7 mill (2,1 mill)
Omsetning: 1,6 mrd kroner (1,4 mrd)
Fyllingsgrad: 75 prosent (75 prosent)
EBITDAR: -23 mill kroner (49 mill kroner)
EBITDA: – 192 mill kroner (-102 mill kroner)
EBIT: -239 mill kroner (-134 mill kroner)
EBT: -275 mill kroner (-150 mill kroner)
Nettoresultat: -199 mill kroner (-110 mill kroner)

Kontaktpersoner for pressen:
Finansdirekt?r Frode Foss, tel 91 63 16 45
Kommunikasjonsdirekt?r Anne-Sissel Sk?nvik, tel 97 55 43 44

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy