DK

Novo Nordisks kinesiske forskningscenter fordobler antallet af forskere

Se forligsteksten og l?s kommentarer.
B?de nye indsatsomr?der og besparelser i 2011
I Region Hovedstaden er der i dag den 9. september indg?et aftale om budgettet for 2011. Der er i forliget en r?kke indsatsomr?der og udvidelser, men der skal ogs? spares for at holde aftalen med regeringen.
6 partier bag budgettet
Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har sammen l?st opgaven.

Strukturelle besparelser, hvor muligt
Partierne er i stor udstr?kning enige om, at hvor det er muligt, er besparelserne fundet gennem strukturelle ?ndringer eller stordriftsfordele, der ikke sl?kker p? faglige krav og intentioner. Det stiller store krav til omstillings- og forandringsprocesser.

Endelig budgetvedtagelse den 21. september
Det endelige budget for 2011 vedtages i regionsr?det den 21. september 2010.
Kommentarer:

Regionsr?dsformand Vibeke Storm Rasmussen, S: Vi holder fast i fagligheden
?Det allervigtigste i det politiske budgetforlig er, at retningen for Region Hovedstaden er fastholdt. Vi holder fast i og prioriterer fusionsplanerne og tankerne om at samle enheder, som de er pr?senteret i Hospitalsplanen.”

“Region Hovedstaden er enest?ende p? landsplan p? grund af vores h?je faglighed ? og den faglighed holder vi fast i at underst?tte med det nye budgetforlig. Det har v?ret det helt centrale for mig.”

“Det er ikke muntert og slet ikke let, eftersom der ikke er penge nok ? og noget af det lettest ville v?re at g? v?k fra de eksisterende udviklingsplaner og finde de manglende midler dér. Men vi skal insistere p? vores faglighed, og derfor underst?tter vi i det kommende budget ogs? uddannelsessiden i erkendelse af, at personalet rent fagligt godt kan komme i klemme, n?r de skal flyttes rundt i organisationen. Derfor er der ogs? afsat midler til dygtigg?relse af personalet?.
Vibeke Westh, n?stformand i Region Hovedstadens MED-udvalg: En sort dag for regionen
?Jeg synes godt nok, at budgetforliget for 2011 er h?rd kost. Der bliver rigtig mange ?ndringer som f?lge af budgettet: Mange medarbejdere skal holde op, mange skal lave noget andet, end de g?r i dag ? og alting skal g?res mere effektivt.”

“I forvejen er vi i en presset situation, s? det her er noget af en sort dag for regionen. Der er ogs? gode ting i budgetforliget ? fx er det godt, at man har foretaget en politisk prioritering og fjernet usikkerheden om eksempelvis Esb?nderups fremtid.”

“Det er ogs? godt, at aftalen er bredt politisk forankret, men jeg savner en analyse af de konsekvenser, de mange besparelser vil f? for patienter og borgere i Region Hovedstaden. Vi kommer til at g? en sv?r tid i m?de sammen ? b?de medarbejdere og ledere p? regionens hospitaler?.
Martin Gregersen, direkt?r, Hiller?d Hospital: En god aftale
“Overordnet synes jeg, at det er en god politisk aftale, der er indg?et. Det er et budget, der underst?tter hospitalsplanen og ogs? peger videre frem.”

“Jeg synes, det er gl?deligt, at der i det her budgetforlig er taget fat i de strukturelle ?ndringer, der ligger i hospitalsplanen. Hos os i Hiller?d handler det mest om, at den akutte og den elektive kirurgi fremover skal samles p? Hiller?d Hospital. Og det er godt, fordi det b?de vil effektivisere driften og dermed bidrage til, at vi finder en l?sning p? de ?konomiske problemer, regionen er ude i ? og samtidig vil det ogs? ?ge kvaliteten i behandling.”

“S? alt i alt synes jeg, at budgetforliget er et flot stykke arbejde.”
Torben Stentoft, direkt?r, Rigshospitalet:
?Bekymret for afskedigelser?
?I regionens budgetforslag for 2011 er vi ude i betydelige besparelser p? Rigshospitalet ? og det bliver sv?rt, fordi vi allerede har v?ret ude i ekstraordin?re sparerunder tidligere i ?r. Derfor er jeg naturligvis bekymret for, at dette kommer til at betyde afskedigelser.?
?Jeg bliver ogs? bekymret, n?r jeg kan konstatere, at vi til n?ste ?r if?lge forslaget kun f?r d?kket 80 procent af vores stigende udgifter til medicin ? i ?r steg udgifterne med 100 mio. kr., s? det kan blive et betydeligt bel?b.?
?Men der er ogs? positive ting i forslaget: P? Rigshospitalet f?r vi styrket den intensive funktion, som i dag er n?dlidende. Vi f?r ekstra midler til radiologi i Traumecenteret, s? bliver der d?gnd?kning af MR-scanning. Der bliver desuden afsat i alt 72 mio. kr. til at gennemf?re de forskellige omflytninger p? Rigshospitalet ? og det er meget vigtigt at vi derved f?r mulighed for at gennemf?re den eksisterende plan.?
?Endelig er der i budgetaftalen afsat midler til et Videncenter for Patientst?tte, hvilket ogs? bliver en vigtig funktion s?rligt for kr?ftpatienterne?.

Yderligere oplysninger:
Regionsr?dsformand Vibeke Storm Rasmussen, tlf. 4364 2521
Thor Buch Gr?nlykke, Socialdemokraterne, tlf. 2760 1430
Birgitte Kj?ller Pedersen, Socialistisk Folkeparti, tlf. 2965 0846
Bent Larsen, Venstre, tlf. 2535 2424, Hans Andersen, Venstre tlf. 4033 3376
Per T?rsb?l, Det Konservative Folkeparti, tlf. 2758 6305
Henrik Thorup, Dansk Folkeparti, tlf. 4040 8188
Kirsten Lee, Det Radikale Venstre. tlf. 2020 1156
Regionsdirekt?r Helle Ulrichsen. tlf. 4820 5601
Koncerndirekt?r Morten Rand Jensen, tlf. 4820 5616
Pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 7020 9588

Similar Posts