Offentlig ?konomi

NPRO: Endelig avtale om salg av Middelthuns gate 17 inng?tt

Med henvisning til b?rsmelding datert 7. november 2011 vedr?rende forel?pig avtale om salg av Middelthuns gate 17 i Oslo meldes det med dette om at samtlige forbehold er hevet og bindende kj?pekontrakt signert av partene.
Brutto eiendomsverdi er NOK 700 millioner. Kj?per er et selskap eiet 50/50 av Veidekke Eiendom og OBOS.
Overdragelse av eiendommen vil finne sted medio mars 2012. Leieinntekter p? eiendommen tilfaller kj?per fra og med ultimo januar 2012.
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Svein Hov Skjelle, finans- og investeringsdirekt?r, tlf +47 930 55 566, [email protected]
Elise Heidenreich-Andersen, direkt?r investor relations, tel. +47 951 41 147, [email protected]npro.no
Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 47 eiendommer lokalisert i Oslo-omr?det og Stavanger. Portef?ljen, som har en samlet eiendomsverdi p? 15,6 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med lav ledighetog h?ykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer best?r hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.
Norwegian Property er notert p? Oslo B?rs med tickeren NPRO.
www.npro.no

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #FRP   #KRF   #SV