del?rsrapporter

NPRO – Oppdatert finansiell kalender 2010

Styret behandlet i m?te 3.3.10 ?rsregnskap og ?rsberetning som f?lger vedlagt, sammen med erkl?ring fra styret og adm. dir, revisjonsberetning og kontrollkomiteens ?rsberetning.

Styrets forslag til utbytte p? kr 2,36 per egenkapitalbevis er uendret fra forel?pig ?rsresultat 2009.

Source: Millistream

Similar Posts